Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
07:45 28/10/2011
Các phiên chất vấn trực tiếp ngay tại phiên họp được tiến hành từ những ngày đầu tiên của Hạ viện Australia, mặc dù khi đó không có những quy định trực tiếp trong bản Quy chế hoạt động của Hạ viện. Sau đó có thêm loại câu hỏi bằng văn bản. Chất vấn trở thành công cụ giám sát để làm rõ trách nhiệm của Chính phủ.
07:44 28/10/2011
Nghị sỹ Australia được hỏi hai loại câu hỏi đối với bộ trưởng: câu hỏi trực tiếp (không báo trước); và câu hỏi bằng văn bản (báo trước). Các câu hỏi bằng văn bản thường là những yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của Chính phủ. Các câu hỏi trực tiếp (câu hỏi miệng) có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề có ý nghĩa chính trị.
07:43 28/10/2011
Chất vấn ở Australia không phải không có hạn chế. Những phàn nàn của công chúng đối với phiên chất vấn thường liên quan đến nội dung của câu hỏi, câu trả lời và hành vi của các nghị sỹ. Tuy nhiên, trước những phê phán, Nghị viện đã có những đổi mới trong hoạt động chất vấn.
07:41 28/10/2011
Những người tham gia chính trong phiên chất vấn ở Hạ viện Australia là Thủ tướng và các bộ trưởng. Họ là những người nhận hầu hết tất cả các câu hỏi.
29/01/2010
Ở Quốc hội Slovenia, chất vấn là cơ sở để nghị sỹ có thể kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm. Sau khi phiên chất vấn về hoạt động của Chính phủ hoặc của một bộ trưởng kết thúc, ít nhất mười nghị sỹ Quốc hội nước này có thể yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ hoặc bộ trưởng đó. Kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi kết thúc chất vấn luôn được ưu tiên biểu quyết trước kiến nghị về việc đánh giá trả lời chất vấn của Chính phủ. Tuy nhiên, đối với trường hợp bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ, các nghị sỹ đưa ra kiến nghị cũng phải đồng thời đề xuất ứng viên Thủ tướng Chính phủ mới, lúc đó cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới được tiến hành.
24/07/2009
Các phiên hỏi đáp ở Nghị viện Anh tạo cơ hội cho nghị sỹ đối lập đặt vấn đề trách nhiệm với các bộ trưởng. Những câu hỏi này có thể bằng văn bản hoặc chất vấn trực tiếp (gồm các loại như câu hỏi cho bộ trưởng, câu hỏi liên bộ, câu hỏi cho thủ tướng, câu hỏi thông cáo cá nhân, câu hỏi tiếp sau diễn văn của bộ trưởng). Các phiên chất vấn tại Nghị viện Anh được tiến hành liên tục trong tuần.
23/01/2009
Quyền chất vấn - quyền đặt câu hỏi đối với Chính phủ liên bang và yêu cầu trả lời là một “vũ khí” của Quốc hội liên bang nhằm giám sát Chính phủ và buộc các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về hoạt động của mình.
21/11/2008
Như nhiều nước khác, Quốc hội Serbia có hai hình thức “đối thoại” với các thành viên Chính phủ là hỏi-đáp và chất vấn.
28/12/2007
Chất vấn là gì?
Chất vấn (interpellation), theo định nghĩa của từ điển Webster’s 1913 Dictionary là yêu cầu quan chức giải thích hoạt động, hành động của mình; Là những câu hỏi buộc phải trả lời; Là vấn đề nổi lên trong khi tranh luận.
Quay trở lại đầu trang