Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
21/03/2008
Có thể thấy Nghị viện Pháp dưới thời Đệ ngũ Cộng hòa (1958 đến nay) có thẩm quyền tương đối hạn chế trong lĩnh vực đối ngoại. Điều này là hệ quả của những cải cách trong Hiến pháp năm 1958 nhằm mang lại tính ổn định cho chính phủ vốn quá ít quyền hạn so với Nghị viện trong thời kỳ Đệ tứ Cộng hòa (1946-1958).
21/03/2008
Quyền đối ngoại cao nhất thuộc về Tổng thống. Tổng thống là người bảo đảm độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cũng như việc tôn trọng các điều ước ký kết; Là người duy nhất thay mặt nước Pháp trên trường quốc tế.
21/03/2008
Nghị viện Pháp gồm Thượng viện và Hạ viện (còn gọi là Quốc hội). Nghị viện là 1 trong 3 trụ cột quyền lực chính trị ở Pháp theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Nhưng vai trò của Nghị viện đối với lĩnh vực đối ngoại không chỉ nằm ở chức năng lập pháp mà còn ở chức năng giám sát.
21/03/2008
Cho dù Hiến pháp quy định Tổng thống là người có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực đối ngoại, không phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện, nhưng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất vẫn có thể giám sát lĩnh vực này thông qua Chính phủ - cơ quan chịu trách nhiệm thừa hành. Hiến pháp trao cho Nghị viện những công cụ giám sát cơ bản sau:
25/05/2007
Bên cạnh chức năng chính là thông qua luật, ngân sách, giám sát cơ quan hành pháp, Nghị viện Burkina Faso còn có những đóng góp lớn trong lĩnh vực ngoại giao...
Quay trở lại đầu trang