Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
08:14 28/01/2011
Trong công tác dân nguyện của Nghị viện Canada, cử tri được tạo điều kiện tốt nhất để tiếp cận với các đại biểu dân cử của mình thông qua các công cụ như thư tín, email, điện thoại… Những dịch vụ này đều miễn phí và thường trực.
08:14 28/01/2011
Như đã nêu rõ trong Quy định Nghị viện (các quy định về hoạt động của Nghị viện), các nghị sỹ có các công cụ cần thiết để có thể khiến các khiếu nại của cử tri được Chính phủ chú ý tới một cách hiệu quả.
08:14 28/01/2011
Một số khiếu nại của cử tri là nhằm thể hiện thái độ không hài lòng với các chính sách, thủ tục, phí, nhân viên, cơ quan, chất lượng dịch vụ của Chính phủ. Không phải lúc nào cử tri cũng đúng, nhưng chắc chắn họ luôn nghĩ họ đúng! Việc giải quyết sẽ luôn luôn tốt đẹp hơn nếu người khiếu nại cảm thấy họ được đối xử công bằng và tôn trọng, với quy trình minh bạch, dễ hiểu và đúng thời gian.
07/09/2007
Từ “dân nguyện” (petitions) có nghĩa chung là thỉnh cầu, đề nghị hợp thức, của công dân gửi tới một cơ quan công quyền (hành pháp hoặc lập pháp) thường là bằng văn bản. Với nghĩa là kiến nghị gửi Nghị viện, đó là đơn thư kiến nghị của cá nhân hoặc nhóm công dân nhằm đề nghị xem xét lại chính sách trong một dự án luật hoặc một chính sách nào đó chuẩn bị đưa ra nghị viện xem xét.
07/09/2007
Mỗi đơn dân nguyện gửi đến Nghị viện Bồ Đào Nha sẽ được chuyển đến Ủy ban Dân nguyện của Nghị viện. Ngoài cá nhân công dân hoặc nhóm công dân thì các nghiệp đoàn lao động, các nhóm lợi ích, hiệp hội công nhân là những chủ thể hay gửi đơn dân nguyện đến Nghị viện Bồ Đào Nha.
07/09/2007
Điều 17 Hiến pháp Liên bang Đức quy định quyền của công dân được khiếu nại và thỉnh cầu dân nguyện tới các cơ quan có thẩm quyền và nghị viện liên bang cũng như nghị viện tiểu bang. Công dân Đức đã sử dụng quyền này một cách tích cực nhất.
07/09/2007
Xử lý đơn thư của công dân là một nhiệm vụ quan trọng của Nghị viện. Bên cạnh kênh của từng nghị sỹ, hầu hết Nghị viện các nước đều thành lập một cơ quan riêng phụ trách công việc này, đó có thể là Thanh tra Quốc hội, Cao ủy Nghị viện về vấn đề quyền công dân hoặc Ủy ban Dân nguyện. Dù theo mô hình nào, Nghị viện các nước đều không coi việc xem xét đơn thư khiếu nại là mục đích cuối cùng, mà chỉ để phục vụ chức năng đại diện lớn hơn.
24/08/2007
Thụy Điển có các điều khoản luật về Thanh tra Nghị viện lâu đời nhất thế giới. Thanh tra Nghị viện được thành lập theo Văn kiện của Chính phủ (Regeringsform) năm 1809. Theo Văn kiện này, quyền lực được phân chia giữa Vua và Nghị viện. Vua được chỉ định Quan chưởng lý (nói cách khác là Thanh tra Hoàng gia) và Nghị viện bổ nhiệm Thanh tra Nghị viện của riêng mình. Mục đích chính của việc thành lập Thanh tra Nghị viện là bảo vệ quyền công dân bằng cách thiết lập một cơ quan giám sát hoạt động hoàn toàn độc lập với cơ quan hành pháp.
24/08/2007
Mục đích chính của hoạt động thanh tra Nghị viện Thụy Điển là bảo vệ các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, bảo vệ các quyền và tự do của cá nhân đã được ghi trong Hiến pháp và luật pháp Thụy Điển. Thanh tra Nghị viện giám sát tất cả các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương cũng như từng quan chức, những người sử dụng quyền lực công. Với chức năng đó, Thanh tra Nghị viện Thụy Điển được coi là cơ quan bảo vệ lợi ích của công dân.
Quay trở lại đầu trang