Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
08:50 09/01/2015
Ởnghị viện Anh có những cơ chế giám sát khác nhau đối với văn bản lập pháp ủy quyền. Hình thức phổ biến nhất là bắt buộc đệ trình nghị viện chấp thuận. Hàng ngày, những văn bản đệ trình đều được lưu vào sổ, và Văn phòng nghị viện lưu hành danh sách các văn bản. Ở Anh có hai quy trình đệ trình văn bản lập pháp ủy quyền là quy trình chấp thuận (affirmative procedure) và không chấp thuận (negative procedure).
08:50 09/01/2015
Nghị viện Anh thành lập một số Ủy ban sau đây có thẩm quyền giám sát việc ban hành văn bản lập pháp ủy quyền: Ủy ban hỗn hợp hai viện về văn bản thực thi luật (Joint Select Committee on Statutory Instruments); Ủy ban của Thượng viện về lập pháp ủy quyền và cải cách lập quy (The House of Lords Delegated Powers and Regulatory Reform Committee); Ủy ban lựa chọn của Hạ viện về Cải cách lập quy; các Ủy ban thường trực của Hạ viện về văn bản lập pháp ủy quyền.
08:49 09/01/2015
Thừa nhận sự tồn tại của lập pháp ủy quyền, câu hỏi đặt ra là làm sao giám sát việc ban hành luật bảo đảm đúng mục tiêu, hiệu quả, cân bằng quyền lực giữa nghị viện và hành pháp. Mỗi văn bản chỉ được dành nhiều nhất là một tiếng rưỡi để nghị viện thảo luận nếu có kiến nghị của nghị sỹ. Nhưng do số lượng văn bản tăng lên nên tổng số thời gian Hạ viện Anh dành cho hoạt động này ngày càng tăng, trở thành áp lực lớn.
08:31 01/11/2013
Từ năm 1995, Thư viện Quốc hội được chia làm các bộ phận: Phòng Nghiên cứu và phân tích thông tin lập pháp, Phòng Tiếp nhận và xử lý, Phòng Quản lý thông tin công nghệ, Phòng Kế hoạch, ngân sách và kiểm toán và Phòng Tổng hợp. Cơ cấu này thường xuyên được kiện toàn và hoàn thiện.
08:30 01/11/2013
Trong một vài thập kỷ gần đây, sự thay đổi về chính trị - xã hội của Hàn Quốc cùng với sự thay đổi về công nghệ đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo của Thư viện Quốc hội xây dựng chiến lược và tầm nhìn cho sự phát triển của Thư viện Quốc hội như một tổ chức phi lợi nhuận, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước trong tương lai.
08:30 01/11/2013
Thư viện Quốc hội cùng với Ban thư ký Quốc hội, Ủy ban Ngân sách Quốc hội và Dịch vụ nghiên cứu Quốc hội có chức năng hỗ trợ cho công việc của Quốc hội, chịu sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch Quốc hội. Với nguồn tài liệu chính thống dồi dào, cơ quan này là nguồn thông tin chính của các nghị sỹ.
08:29 01/11/2013
Với bộ sưu tập khiêm tốn 3.604 cuốn sách và một đội ngũ nhân viên chỉ gồm 4 người, ngày 20.2.1952, Thư viện Quốc hội được thành lập tại Pusan, thủ đô tạm thời của Hàn Quốc khi khói súng vẫn chưa tan trên bán đảo Triều Tiên.
08:42 19/07/2013
Hiến pháp của Kenya với hệ thống nghị viện và liên bang, được sửa đổi sau một năm để hợp nhất chức danh người đứng đầu nhà nước và đứng đầu chính phủ, trao cho tổng thống quyền lực to lớn và bãi bỏ hệ thống liên bang.
08:42 19/07/2013
Tại Iraq, bối cảnh lập hiến quyết định thủ tục và ở mức độ nào đó quyết định cả kết quả của quy trình lập hiến. Sau khi đã lật đổ chế độ Saddam Hussein, Mỹ coi một bản hiến pháp mới được xây dựng trên các nguyên tắc dân chủ với việc tôn trọng thích đáng các quyền con người là điều kiện kiên quyết để trao trả chủ quyền cho người dân Iraq. Một bản hiến pháp mới cũng là mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Phần lớn người dân Iraq cũng kỳ vọng lớn lao về một bản hiến pháp mới. Vì vậy, một bản hiến pháp mới trở thành trọng tâm của các cuộc đàm phán ngoại giao cũng như là sự kiện đánh dấu việc chuyển giao chủ quyền cho Iraq.
Quay trở lại đầu trang