Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
08:33 19/02/2016
Nói đến Ai Cập, người ta thường nói tới nền văn minh cổ đại, sông Nil, các Pharaon, kim tự tháp, cây đèn biển Alexandria và kênh đào Suez, mà ít ai biết rằng, đây cũng là nơi hoạt động lập pháp và các thể chế đại diện tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử loài người.
08:32 19/02/2016
Kể từ năm 1866 đến nay, qua 150 năm, với một số hình thức của cơ quan lập pháp được thành lập, sửa đổi và bổ sung để tiếp cận với hình thức cơ quan lập pháp ngày nay, Ai Cập chứng kiến 7 hệ thống thể chế đại diện, phản ánh lịch sử đấu tranh của nhân dân Ai Cập nhằm thiết lập một xã hội dân chủ và tự do.
08:30 19/02/2016
Trong giai đoạn bất ổn chính trị, kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011, Ai Cập rơi vào tình trạng không có Nghị viện. Đây cũng là giai đoạn đặc biệt bất ổn chính trị ở đất nước kim tự tháp, trước khi Nghị viện được tái lập tháng 1.2016 vừa qua.
08:51 28/11/2014
Hầu như quốc gia nào cũng phân cấp cho chính quyền địa phương ban hành văn bản pháp luật để quản lý, điều hành và thực thi pháp luật trong phạm vi địa phương. Ví dụ, ở Trung Quốc, Hội đồng nhân dân và Thường trực của Hội đồng nhân dân tỉnh, khu vực tự trị và các thành phố lớn của tỉnh có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vùng tự trị, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố lớn có thể ban hành quy chế nội bộ phù hợp với luật, quy định hành chính và nghị định của cấp tỉnh, vùng tự trị, hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
08:51 28/11/2014
Các nước như Canada, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, đánh giá, dự báo tác động của văn bản pháp luật là yêu cầu bắt buộc, do bộ chủ quản thực hiện. Với mục đích tạo môi trường pháp luật thông thoáng, thúc đẩy phát triển của kinh tế, tạo sự tin tưởng của doanh nghiệp, người dân vào sự điều hành của Chính phủ, sự thuận tiện cho người dân, quản lý được rủi ro, bảo đảm văn bản phải có tính dự báo, tính hiệu quả, việc đánh giá tác động ngày càng được áp dụng rộng rãi.
08:43 14/11/2014
Đánh giá tác động của văn bản pháp luật (VBPL) sau khi ban hành là việc phân tích một cách hệ thống các hệ quả về kinh tế, tài chính, xã hội, môi trường và các hệ quả khác gây ra bởi VBPL, nhằm đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật.
Quay trở lại đầu trang