Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
07:25 11/11/2011
Hiến pháp Australia được thông qua năm 1900, là một trong những hiến pháp lâu đời của thế giới hiện đại. Lịch sử của Hiến pháp Australia khá đặc biệt và dễ gây nhầm lẫn so với nhiều quốc gia khác.
07:24 11/11/2011
Theo Hiến pháp Australia, chỉ có một kênh chính thức để đưa ra sáng kiến về sửa đổi Hiến pháp là thông qua nghị viện.
07:22 11/11/2011
Sau khi đề xuất sửa đổi Hiến pháp đã được thông qua ở nghị viện Australia, giai đoạn tiếp theo là trưng cầu ý dân. Điểm đặc biệt ở Australia là với một số đề xuất sửa đổi, cần phải ba lần đạt được đa số: đa số trên toàn liên bang, đa số các bang và đa số tại bang bị ảnh hưởng bởi đề xuất. Chính vì quy định ngặt nghèo này nên rất hiếm lần trưng cầu ý dân thành công.
07:21 11/11/2011
Có thể người ta có ấn tượng rằng Hiến pháp Australia rất khó thay đổi. Điều này là đúng nếu theo như Điều 128 về những sửa đổi chính thức. Tuy vậy, thực tiễn Hiến pháp của Australia đã cho thấy là nó linh hoạt hơn nhiều. Sự linh hoạt này là nhờ quy định, Tòa án Tối cao Australia có quyền xem xét lại các đạo luật được nghị viện Liên bang ban hành và xác định giới hạn quyền lực của các bang trong liên bang. Trong nhiều trường hợp, Tòa đã cập nhật Hiến pháp thông qua việc giám sát tính hợp hiến và giải thích hiến pháp.
07:04 15/07/2011
Không phải ngẫu nhiên mà A. Hamilton trong “Người Liên bang” có nói: “Chính quyền hàm nghĩa quyền làm ra luật pháp”. Đó là cơ quan duy nhất của Nhà nước có quyền ban hành những văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong phạm vi một quốc gia. Thảo luận và thông qua luật là chức năng chính của nghị viện, theo thông lệ không một đạo luật nào có hiệu lực chừng nào còn chưa được nghị viện xem xét, chuẩn y và thông qua.
07:04 15/07/2011
Cơ quan lập pháp đóng vai trò độc lập như thế nào trong quy trình xây dựng pháp luật? Vai trò của cơ quan lập pháp trong quy trình này thay đổi theo từng quốc gia, và thậm chí thay đổi theo từng thời điểm trong một quốc gia.
07:03 15/07/2011
Hoạt động lập pháp ở các nước thường được tiến hành theo quy trình đã được xác định trong luật nghị viện. Việc tìm hiểu, nghiên cứu quy trình thực hiện chức năng lập pháp của nghị viện là một trong những chìa khóa quan trọng để tìm hiểu về quy trình và thủ tục của nghị viện.
07:03 15/07/2011
Việc thực hiện chức năng lập pháp của nghị viện phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết, đó là mức độ phân chia quyền lực giữa các quyền hành pháp và lập pháp trong cách chính thể.
05/09/2008
Hàng năm ở Australia có khoảng 200 đạo luật do nghị viện liên bang thông qua, nhưng bên cạnh đó còn khoảng 2.000 văn bản dưới luật thuộc nhóm lập pháp ủy quyền. Thực tế này cũng diễn ra ở nhiều nước khác như từ Anh, Mỹ, các nước châu Âu lục địa và khu vực Nam Mỹ, châu Phi, châu Á. Như tên gọi của nó, lập pháp ủy quyền là những văn bản pháp luật không phải do nghị viện thông qua, mà nghị viện ủy quyền cho các cơ quan thuộc nhánh hành pháp ban hành chi tiết hơn các quy định của đạo luật đó, nhưng không được vượt quá phạm vi đã được ủy quyền.
Quay trở lại đầu trang