Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
07:43 18/02/2011
Ngày 24.5.1854, 21 phát đại bác rền vang đã chào mừng Nghị viện đầu tiên của New Zealand được thành lập ở Auckland. Khói súng vừa tan, các thành viên đầu tiên của Nghị viện đã tuyên thệ nhậm chức, đưa tới bầu không khí tưng bừng khi New Zealand vừa có bước đi quan trọng trong lịch sử của mình.
07:36 13/05/2011
Vận động tranh cử nhằm thuyết phục càng nhiều cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên hoặc cho đảng càng tốt. Chính vì vậy, việc tổ chức và các kỹ thuật vận động tranh cử được chuẩn hóa, theo quy trình chuyên nghiệp, quy củ.
07:36 13/05/2011
Pháp luật về bầu cử ở New Zealand quy định chi tiết, ứng cử viên được làm gì, không được làm gì trong vận động tranh cử. Một trong những điều cần nhớ nhất là ứng cử viên không được vận động vào đúng ngày bầu cử; nếu vi phạm, đó được coi là tội phạm hình sự. Trưởng Văn phòng bầu cử sẽ xem xét hoặc chuyển cho Cảnh sát New Zealand xem xét những trường hợp vi phạm như vậy.
07:36 13/05/2011
Kevin Clancy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của công ty tư vấn Marketing Copernicus từng nói: “Tạo ra một khẩu hiệu (slogan) nghĩa là tìm ra cụm từ và ghi khắc nó vào tâm trí người tiêu dùng. Nếu bạn thành công, mọi người sẽ quyết định mua sản phẩm của bạn một cách vô thức và luôn bàn về sản phẩm với những người tiêu dùng khác”. Trong chính trị cũng vậy.
07:36 13/05/2011
Vận động tranh cử (election campaign), được thực hiện trong quá trình chuẩn bị bầu cử, nhằm vận động cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên, hoặc cho đảng chính trị. Đây là diễn đàn chính trị cơ bản, thể hiện quan điểm, cương lĩnh và chương trình hành động của các đảng phái và các ứng cử viên. Thông qua vận động tranh cử, các đảng phái chính trị và ứng cử viên đều đưa ra các chương trình mục tiêu phát triển quốc gia.
08:08 22/04/2011
Trong vài thập niên gần đây, bầu cử là vấn đề trung tâm trong quá trình dân chủ hóa, xây dựng nhà nước mới ở các nước hậu xung đột. Bạo lực xảy ra trong bầu cử ở các nước như Iraq, Afghanistan, Kenya, Zimbabwe khiến người ta phải đặt câu hỏi, bầu cử có thật sự giảm thiểu rủi ro xung đột, hay tiềm ẩn rủi ro nội chiến. Tuy nhiên, bầu cử hậu xung đột ở các nước khác như Namibia, Campuchia, Nam Phi, Mozambique, El Salvador, Đông Timor lại là những câu chuyện thành công.
08:08 22/04/2011
Một trong những tiền đề làm cho cuộc bầu cử thực sự tự do và công bằng là bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Hiểu theo nghĩa rộng, đây vừa là quyền bầu cử, vừa là quyền đề cử, ứng cử. Quyền bầu cử chỉ thực sự có ý nghĩa nếu bầu cử được tiến hành dân chủ, không áp đặt, không hình thức, giả dối, tự do và công bằng.
08:08 22/04/2011
Để cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng, nhà nước đóng vai trò rất quan trọng. Sau đây là những yêu cầu đối với nhà nước trong bầu cử ở nhiều nước trên thế giới.
08:08 22/04/2011
Bầu cử tự do và công bằng là một nguyên tắc cốt lõi trong bầu cử, được nhấn mạnh rất nhiều trong các văn kiện quốc tế, trong Hiến pháp và pháp luật nhiều nước.
07:20 15/04/2011
Chế độ bầu cử của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cơ cấu bằng cách lựa chọn một mô hình đơn vị bầu cử. Theo đó, nghị sỹ được cư dân ở một khu vực lãnh thổ bầu ra để đại diện cho tiếng nói của cử tri khu vực này trong suốt thời gian nhiệm kỳ nghị viện. Điều này nhằm đạt được tính đại diện theo địa bàn; mỗi tỉnh (thành phố) hoặc huyện… được phân bổ số lượng nghị sỹ nhất định và các nghị sỹ được bầu phải chịu trách nhiệm trước cử tri tại vùng của họ.
Quay trở lại đầu trang