Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
HỆ THỐNG ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI MỸ
08:45 05/07/2013
Cơ cấu tổ chức và thủ tục tại Quốc hội Mỹ đã thay đổi nhiều trong suốt lịch sử 200 năm qua nhằm đáp ứng những yêu cầu của hoàn cảnh mới. Hệ thống các ủy ban cũng không nằm ngoài quy luật này.
HỆ THỐNG ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI MỸ
08:44 05/07/2013
Khác với hệ thống ủy ban ở các nước theo mô hình Nghị viện Anh, hệ thống ủy ban của Mỹ được coi là hệ thống ủy ban mạnh, được trao những quyền hạn rộng lớn như quyền được thông qua dự luật mà không cần sự chấp thuận của các Viện.
HỆ THỐNG ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI MỸ
08:44 05/07/2013
HỆ THỐNG ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI MỸ
08:44 05/07/2013
Ở các nước theo chính thể cộng hòa Tổng thống như Mỹ, quyền thành lập các ủy ban điều tra là một quyền rất tự nhiên của Quốc hội, xuất phát từ nguyên tắc Quốc hội có quyền được thông tin đầy đủ về các vấn đề mà cơ quan hành pháp đang thực hiện, bảo đảm cơ chế “kiềm chế và đối trọng” trong tổ chức bộ máy nhà nước.
VẬN ĐỘNG HÀNH LANG Ở MỸ
08:46 21/06/2013
Tại Mỹ, quá trình xây dựng các chính sách và pháp luật chịu ảnh hưởng khá mạnh từ hoạt động vận động hành lang mà những người thực hiện hoạt động này là các nhóm lợi ích. Do đó, cũng có thể nói việc xây dựng các chính sách và pháp luật chịu ảnh hưởng bởi sự tranh giành hay thỏa hiệp giữa các nhóm lợi ích.
VẬN ĐỘNG HÀNH LANG Ở MỸ
08:46 21/06/2013
Lobby công nghiệp quốc phòng: có sức mạnh vô địch, chi phối Quốc hội và Chính phủ. Nó đại diện cho đông đảo các công ty và các nhà thầu cực lớn, cung cấp máy bay, tàu chiến, súng, bom và mọi thứ hàng cần thiết cho quân đội Mỹ. Trong suốt thời gian của cuộc chiến tranh lạnh, đông đảo các nghị sỹ của cả hai phe đã liên hệ mật thiết với lobby của các công ty này. Trong kỳ tổng tuyển cử 1987 - 1988, những Ủy ban hành động chính trị của các công ty trong ngành công nghiệp quốc phòng đã ủng hộ trên 7 triệu USD tiền cứng, tức là tiền ủng hộ trực tiếp cho các cá nhân là ứng cử viên Thượng viện và Hạ viện.
VẬN ĐỘNG HÀNH LANG Ở MỸ
08:46 21/06/2013
Với ý nghĩa là những hoạt động thúc đẩy chính sách, vận động hành lang vừa là động lực cho phát triển chính trị - kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng có những mặt trái.
VẬN ĐỘNG HÀNH LANG Ở MỸ
08:46 21/06/2013
Vận động hành lang (lobby) là những hoạt động hậu trường thường thấy ở nhiều nước trên thế giới. Qua hoạt động này, những người vận động (là người chuyển tải quan điểm của một bộ phận dân cư trong xã hội) có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới những thành viên của cơ quan lập pháp, thuyết phục họ thực hiện hoặc không thực hiện hành vi lập pháp mới để đạt được kết quả mong muốn.
Tham vấn công chúng về chính sách y tế ở Canada
07:01 02/12/2011
Y tế là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm nhiều nhất của công chúng Canada. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách cho rằng, việc xây dựng chính sách trong ngành y tế của Canada quá phức tạp nên người dân khó tham gia tích cực.
Tham vấn công chúng về chính sách y tế ở Canada
07:01 02/12/2011
Năm 1994, chính quyền liên bang nhiệm kỳ mới đã cam kết thực hiện cuộc đối thoại sâu rộng về vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe. Cam kết này đã được thực hiện bởi Diễn đàn Y tế Quốc gia, bắt đầu vào tháng 10.1994 và kéo dài đến đầu năm 1997 với kinh phí 12 triệu đôla Canada.
Quay trở lại đầu trang