Cập nhật 11:21 | 25/03/2017 (GMT+7)
.
Tiếp xúc cử tri
08:14 24/09/2016
Áp lực về trách nhiệm giải trình của nghị sĩ trước cử tri - những người đã bầu ra họ buộc nghị viện và các thành viên thay đổi cách thức thực hiện vai trò đại diện và giữ mối liên hệ với cử tri thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri. Hoạt động này vừa là công cụ, vừa là thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của nghị sĩ; vừa là môi trường gắn kết giữa cử tri và nghị sĩ, giúp họ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.
Tiếp xúc cử tri ở Singapore:
08:04 24/09/2016
Singapore là đất nước nhỏ, chính quyền chỉ có một cấp. Cơ quan đại diện cũng chỉ có một cấp, đó là Nghị viện. Vì vậy, nghị sĩ là những người đại diện duy nhất, gần gũi nhất mà người dân bầu ra và gửi trọn niềm tin. Do vậy, các nghị sĩ coi những buổi gặp dân vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm...
Tham vấn chuyên gia trong quy trình lập pháp
08:51 24/04/2015
Sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia và những người làm công tác thực tiễn vào quá trình lập pháp tại Singapore được thực hiện theo 2 phương thức: Tư vấn chính thức và tư vấn không chính thức.
Tham vấn chuyên gia trong quy trình lập pháp
08:09 24/04/2015
Có thể tham khảo quy trình tư vấn cho các đạo luật của các chuyên gia (với sự tham gia ở các mức độ khác nhau) ở Singapore thông qua một số ví dụ điển hình. Chẳng hạn, Luật về an ninh hàng hải và các công ước quốc tế. MPA (Cảng vụ và hải quan Singapore) là cơ quan chủ trì trong việc chuẩn bị các văn bản pháp luật thực thi các công ước của Cơ quan hàng hải quốc tế và biến các công ước đó thành một bộ phận của luật pháp Singapore.
Điều trần ở các nước Đông Nam Á
08:36 11/07/2014
Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước Đông Á và Đông Nam Á đều đề cập đến hoạt động điều trần của ủy ban. Tuy nhiên, mức độ đề cập đến hoạt động điều trần ở văn bản của các nước tương đối khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy, để thực thi hữu hiệu, cần tạo ra một khung pháp luật đầy đủ cho hoạt động điều trần. Có những nghị viện còn xây dựng những văn bản hướng dẫn cụ thể để bảo đảm các ủy ban của nghị viện và các nghị sĩ có thể tham gia hoạt động điều trần một cách hiệu quả.
Điều trần ở các nước Đông Nam Á
08:36 11/07/2014
Cũng như ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, nghị viện của các nước khu vực Đông Á và Đông Nam Á là kết quả của quá trình du nhập mô hình quản trị nhà nước từ các nước phương Tây. Ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, các nghị viện đều được thành lập vào thời điểm từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.
Điều trần ở các nước Đông Nam Á
08:36 11/07/2014
Cách thức tiến hành điều trần ở các nước Đông Á và Đông Nam Á được thể hiện qua các quy định trong Nội quy nghị viện các nước này và nội quy ủy ban. Trước hết, Ủy ban có thể tiến hành điều trần về bất kỳ vấn đề gì thấy cần thiết, được đa số các thành viên của ủy ban đó đồng ý. Ở một số nghị viện, các nội dung được tiến hành điều trần phải là những vấn đề quan trọng, liên quan đến lợi ích chung và được công chúng quan tâm, hoặc phải có ý kiến của chuyên gia. Bên cạnh đó, nghị viện một số nước quy định hoạt động điều trần là bắt buộc đối với một số nội dung.
Điều trần ở các nước Đông Nam Á
08:36 11/07/2014
Hoạt động điều trần của ủy ban các nước Đông Á và Đông Nam Á thường xuất hiện cùng quá trình hình thành nghị viện ở các nước, nhưng cũng có những nước hoạt động điều trần được hình thành sau một thời gian dài nghị viện tồn tại. Ngày nay hoạt động điều trần đã trở nên phổ biến ở hầu hết nghị viện các nước nhưng việc triển khai hoạt động này vẫn còn những vướng mắc nhất định.
HOẠT ĐỘNG DÂN NGUYỆN CỦA NGHỊ VIỆN ẤN ĐỘ
08:51 10/05/2013
Cùng với Ấn Độ, một số nước tiêu biểu như Scotland, Đức có những đổi mới đáng kể trong hướng tiếp cận trên, nhờ sự ra đời và phát triển của Ủy ban Dân nguyện chuyên trách. Một nhà quan sát mô tả, Ủy ban Dân nguyện là cơ quan chuyên trách được lập ra để tham gia với công chúng và thực sự khuyến khích họ sử dụng ủy ban này như một cách để tiếp cận Nghị viện.
HOẠT ĐỘNG DÂN NGUYỆN CỦA NGHỊ VIỆN ẤN ĐỘ
08:51 10/05/2013
Ủy ban Dân nguyện là một trong những Ủy ban có lịch sử lâu đời nhất của Nghị viện Ấn Độ. Ủy ban này được thành lập trong Hội đồng Lập pháp từ thời thuộc địa, do một nghị sỹ đề xuất vào ngày 15.9.1921.
Quay trở lại đầu trang