Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Chính sách bảo hiểm nông nghiệp ở châu Âu
08:18 31/03/2019
Ở châu Âu, chính sách bảo hiểm nông nghiệp đã được hình thành và triển khai ngay từ những năm đầu thế kỷ XX nhưng hiện vẫn chưa được xây dựng một cách thống nhất. EU chỉ xây dựng khung pháp lý hướng dẫn, các nước thành viên ban hành và quản lý các chính sách phù hợp. Tùy vào đặc thù phát triển kinh tế - xã hội khác nhau, chính sách bảo hiểm ở mỗi quốc gia châu Âu cũng được thực hiện và triển khai theo nhiều mô hình khác nhau, thể hiện ở vai trò của Nhà nước trong định hướng phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
Tòa nhà Quốc hội Bulgaria
08:49 17/10/2014
Nằm tại Quảng trường Alexander Batenberg, nơi tự hào là một trong những kiến trúc ấn tượng ở Thủ đô Sofia, Tòa nhà Quốc hội Bulgaria mang ý nghĩa lịch sử to lớn và là một công trình kỷ niệm văn hóa.
08:48 17/10/2014
Giống như hầu hết các công trình lịch sử và văn hóa lâu đời, 2 tòa nhà của Quốc hội Pháp được hình thành và có diện mạo như ngày nay đã trải qua nhiều lần thay tên đổi chủ. Tọa lạc ở hai địa điểm khác nhau, có lịch sử hình thành không giống nhau, nhưng hai cung điện Bourbon và Luxembourg có ý nghĩa vô giá về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và chính trị. 2 tòa nhà - 2 khối biệt lập đã góp phần cấu trúc nên cơ quan quyền lực cao nhất ở Pháp.
HỆ THỐNG ỦY BAN NGHỊ VIỆN ĐÔNG ÂU
08:15 13/06/2014
Thành phần ủy ban nghị viện các nước Đông Âu phụ thuộc vào việc nghị sỹ được đề cử vào các ủy ban theo chuyên môn của nghị sỹ hay theo quyết định đơn phương của các đảng. Điều này quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của ủy ban.
HỆ THỐNG ỦY BAN NGHỊ VIỆN ĐÔNG ÂU
08:14 13/06/2014
Giống như ở nhiều nước, thành phần các ủy ban nghị viện các nước Đông Âu tỷ lệ thuận với quy mô của các đảng trong nghị viện. Cách thức phân chia này phản ánh sự đồng thuận giữa các đảng về một vấn đề gây tranh cãi, chứ không phải tương quan đa số - thiểu số giữa các đảng phái.
HỆ THỐNG ỦY BAN NGHỊ VIỆN ĐÔNG ÂU
08:06 13/06/2014
Để hiểu cách thức làm việc của các ủy ban, cần tìm hiểu cơ cấu của các ủy ban, bởi cơ cấu này có thể rất đa dạng và gồm nhiều thành phần. Cơ cấu cũng có tác động trực tiếp đến chất lượng và tầm quan trọng của công việc được xây dựng trong ủy ban. Hệ thống ủy ban của các nước Đông Âu cũng có cơ cấu tương tự như ở các nghị viện lâu đời tại những nước phát triển.
HỆ THỐNG ỦY BAN NGHỊ VIỆN ĐÔNG ÂU
08:06 13/06/2014
Cũng như nghị viện các nước, hệ thống ủy ban là yếu tố xương sống của nghị viện các nước Đông Âu. Trước đây các ủy ban chưa được đánh giá cao trong các nghị viện dân chủ vì nó được nhìn nhận ít minh bạch hơn một viện đơn nhất. Tuy nhiên, từ nhiều thập niên qua, giá trị của cả nghị viện lẫn ủy ban đều mang lại tính hợp pháp hóa cho các quyết định của nghị viện. Các ủy ban mới được thành lập gần đây không những ở các nền dân chủ lâu đời mà còn ở các nghị viện mới. Cơ cấu tổ chức của nghị viện được chia thành những đơn vị khác nhau và trong các đơn vị này, các ủy ban là thành phần thiết yếu.
Quyền giám sát của nghị viện châu Âu
08:21 04/04/2014
EP được trao một loạt quyền giám sát và kiểm soát đối với các thể chế khác của EU, trong đó có quyền giám sát ngân sách châu Âu và bảo đảm luật pháp của châu Âu được thực thi đúng cách.
Quyền giám sát của nghị viện châu Âu
08:21 04/04/2014
Tiền thân là Quốc hội chung (Common Assembly) ra đời dựa trên Hiệp ước thành lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu (1951), Nghị viện châu Âu (EP) ngày nay đã trở thành một trong những thể chế chính trị quan trọng nhất của Liên minh châu Âu (EU). Cùng với Hội đồng Bộ trưởng, EP tạo thành lưỡng viện lập pháp của các thể chế của Liên minh và được mô tả là một trong những cơ quan lập pháp quyền lực nhất thế giới.
Quyền giám sát của nghị viện châu Âu
08:21 04/04/2014
Quyền giám sát ngân sách của EP được thực hiện thông qua quyền quyết định ngân sách.
Quay trở lại đầu trang