Cập nhật 19:02 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
THÔNG TIN ĐẠI BIỂU

Họ và tên: Phan Việt Cường

Ngày sinh: 10/08/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán, Đại học Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Nam

Nơi ứng cử:Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Quay trở lại đầu trang