Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
THÔNG TIN ĐẠI BIỂU

Họ và tên: Nguyễn Tiến Sinh

Tên thường gọi: Nguyễn Tiến Sinh

Ngày sinh: 12/11/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm Gò Mè, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng:12/08/1990

07:47 11/11/2016
Trong Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) nêu rất rõ yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, thiết kế trong điều luật hoàn toàn không thể hiện được.
07:23 06/09/2016
Để một phiên chất vấn và trả lời chất vấn thành công, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của cử tri, cần sự phối hợp nhuần nhuyễn của cả người chất vấn (ĐBQH), người trả lời chất vấn (bộ trưởng, trưởng ngành) và người điều hành phiên chất vấn (Lãnh đạo QH). Những đề nghị với bộ trưởng, trưởng ngành khi tham gia trả lời chất vấn đã được nhiều ĐBQH, chuyên gia đưa ra trong Diễn đàn Để hoạt động giám sát thiết thực, hiệu quả đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân. Với những người chất vấn, tuyệt đối không được đưa ra những nội dung chất vấn kiểu “bắn chỉ thiên”, trúng thì trúng, không trúng thì thôi…
08:24 30/03/2016
Bộ Công thương là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực trọng yếu, nhưng, đụng đến ngành nào, lĩnh vực nào cũng thấy nổi lên nhiều bức xúc. Nếu cứ ì trệ mãi, cơ hội phát triển của đất nước sẽ bị bỏ lỡ, cử tri sẽ thất vọng. Vì thế, theo Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình NGUYỄN TIẾN SINH, cử tri và nhân dân kỳ vọng, Bộ trưởng Công thương mới phải là Bộ trưởng của hành động và trách nhiệm. Và việc đầu tiên, Bộ trưởng mới nên làm là, rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của ngành xem vướng ở đâu và gỡ vướng như thế nào.
08:51 11/01/2015
Việc sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại của Luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu mới đặt ra trong quá trình tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới thực hiện nền tài chính công khai, minh bạch.
08:45 23/10/2014
Dự thảo Luật Tổ chức QH (sửa đổi) và Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tổ chức QH (sửa đổi) về tổ chức, hoạt động của Đoàn ĐBQH đã có sự tiếp thu và bổ sung nhiều ý kiến của ĐBQH, trong đó, ghi nhận địa vị pháp lý của Đoàn ĐBQH là tổ chức của các ĐBQH được bầu hoặc chuyển đến tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
08:42 14/06/2014
Chương V dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định về lĩnh vực, địa bàn đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Tôi đề nghị, lĩnh vực nào cấm đầu tư phải quy định rõ trong Luật, không thể ghi chung chung theo kiểu: gây phương hại đến an ninh, lợi ích quốc phòng, lợi ích công cộng, gây phương hại đến di tích lịch sử văn hóa... Lĩnh vực đầu tư có điều kiện cũng phải rà soát lại xem khả năng, điều kiện như thế nào, có nhất thiết phải quy định lĩnh vực nào cũng có điều kiện hay không?
Quay trở lại đầu trang