Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai
08:00 13/09/2019
Thực tế, kết luận các phiên chất vấn, giải trình trong thời gian giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, mang lại kết quả tích cực. Kinh nghiệm cho thấy, bên cạnh nâng cao nhận thức về hoạt động này, cần phát huy vai trò của các đại biểu chuyên trách để khuyến khích các đại biểu khác mạnh dạn đặt câu hỏi; tăng cường tranh luận đến cùng nhằm làm rõ những nội dung đặt ra.
HĐND huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng
07:59 13/09/2019
Để giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề bức xúc của người dân địa phương, Thường trực, các ban, đại biểu HĐND cần tăng cường giám sát và tái giám sát việc giải quyết, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, giám sát. Có biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của HĐND; kịp thời chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đông đảo cử tri kiến nghị.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Quảng Bình
08:44 25/08/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU tại hội nghị
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Quảng Bình
08:41 25/08/2019
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của Phó Trưởng ban Công tác đại biểu ĐẶNG NGỌC HUY tại hội nghị
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Quảng Bình
08:35 25/08/2019
Lược ghi phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình HOÀNG ĐĂNG QUANG tại hội nghị
Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ lần thứ 5 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
08:07 21/08/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, ĐẠI TƯỚNG ĐỖ BÁ TỴ tại hội nghị
Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ lần thứ 5 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
08:06 21/08/2019
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của Ủy viên Trung ương Đảng, ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN TÚY tại hội nghị
Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ lần thứ 5 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
08:03 21/08/2019
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị các địa phương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát của HĐND liên quan đến đầu tư công, việc sử dụng, quản lý tài sản công. Bởi, đây là nội dung rất quan trọng để HĐND đưa ra quyết định đúng đắn, bảo đảm nghị quyết của HĐND phù hợp, đúng mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước về đầu tư công.
Phiên giải trình của Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện Hà Tĩnh
08:19 18/08/2019
Trên thực tế, các phiên giải trình của Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện của Hà Tĩnh đã tác động tích cực, tạo ra sự thay đổi nhất định trong tư duy và hoạt động quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực được pháp luật trao quyền. Tuy nhiên, nhiều kết luận - sản phẩm của phiên họp chưa rõ, chưa xác định được lộ trình giải quyết nên khó thực hiện trên thực tế; việc đôn đốc, giám sát thực hiện kết luận chưa được quan tâm… do đó nhiều phiên họp chưa thành công như mong đợi.
Quay trở lại đầu trang