Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài 1: Quan tâm bố trí đủ số lượng đại biểu chuyên trách

08:46 | 24/04/2020
Cùng với 45,7% đại biểu tái cử, đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 25,4% tổng số đại biểu, gồm 15 đại biểu: Chủ tịch; 2 Phó Chủ tịch, 11 Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của HĐND tỉnh. Việc quan tâm bố trí đủ số lượng đại biểu chuyên trách đã bảo đảm điều kiện, tạo thuận lợi cho HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Gần 50% đại biểu tái cử

HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được bầu đủ số lượng đại biểu ngay trong cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 vào tháng 5.2016, bảo đảm về cơ cấu, thành phần và trình độ học vấn, có năng lực hoạt động dân cử. Công tác chuẩn bị giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật, lựa chọn những người ứng cử tiêu biểu, có uy tín, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Đây là điều kiện thuận lợi để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đề án bầu cử đã được Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn để phát huy tính dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; báo cáo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để đưa ra hiệp thương lần thứ nhất có 118 người; hiệp thương lần thứ 2 có 115 người; hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 97 người. Công tác bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên trước khi tổ chức vận động bầu cử, đặc biệt là những ứng cử viên lần đầu ứng cử được chú trọng.

Kết quả bầu cử có 59 người trúng cử, trong đó có 27/59 (chiếm 45,7%) đại biểu tái cử, thể hiện sự kế thừa của khóa trước bởi những đại biểu có bề dày kinh nghiệm. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 25,4% tổng số đại biểu, gồm 15 đại biểu: Chủ tịch; 2 Phó Chủ tịch, 11 Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của HĐND tỉnh. Việc quan tâm bố trí đủ số lượng đại biểu chuyên trách đã bảo đảm điều kiện, tạo thuận lợi cho HĐND tỉnh hoàn thành chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao.


Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Nà Cha, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
Ảnh: Đỗ Hùng

Phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong đó, quan tâm đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; coi trọng nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, điều hành thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Tại các kỳ họp, đa số các đại biểu tích cực tham gia thảo luận, cùng HĐND tỉnh cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, quyết nghị đúng đắn các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Với sự đồng thuận cao của đại biểu, nhiều cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh ban hành đã phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn như: Các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng nông thôn; các chính sách liên quan đến sản xuất, đời sống Nhân dân phù hợp với thực tiễn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và đạt hiệu quả cao.

Chú trọng giám sát bằng hình ảnh

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, hoạt động giám sát được các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chất lượng, hiệu quả, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện. Với phương châm bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, tiếp cận và lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề “nóng”, vấn đề khó giải quyết, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của Nhân dân. Hình thức giám sát không ngừng được đổi mới. Đặc biệt, để tăng tính thuyết phục, HĐND tỉnh tổ chức giám sát bằng hình ảnh để làm dẫn chứng sinh động từ thực tiễn cơ sở, tăng tính thuyết phục cho những nhận định, đánh giá.

Cùng với giám sát, đại biểu HĐND tỉnh tham gia các phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh… Qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời kiến nghị yêu cầu giải quyết những vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; nhiều vấn đề quan trọng có tác động rộng lớn, liên quan đến đời sống của Nhân dân đã được tập trung giải quyết mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trong hoạt động chất vấn, nhóm nội dung chất vấn tại các kỳ họp được chuẩn bị kỹ, có sự đồng tình cao của các đại biểu HĐND tỉnh, sát đúng với nội dung cử tri quan tâm; nội dung chất vấn ngắn gọn, thẳng thắn, người trả lời không né tránh, thể hiện rõ trách nhiệm. Sau chất vấn đều có kết luận cụ thể về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và các cơ quan có liên quan, những việc chưa làm được, lộ trình khắc phục.

Hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đã góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

THÙY LINH
Quay trở lại đầu trang