Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND các cấp

Tăng cường nhận thức, định hướng quy hoạch

07:45 | 08/03/2020
Có thể nói, nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu HĐND các cấp là vấn đề đặt ra ở nhiều góc độ như số lượng, chất lượng từng nhiệm kỳ. Về cơ bản, giải pháp quan trọng là cần nâng cao nhận thức của xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng vai trò của các cấp ủy Đảng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ có định hướng quy hoạch, đề xuất và phân bổ đơn vị ứng cử bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu theo quy định. Bản thân nữ đại biểu HĐND cũng phải tự rèn luyện để đảm đương ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm

Mặc dù Hiến pháp, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng như Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến tỷ lệ đại biểu HĐND là nữ. Tuy nhiên, trên thực tế định kiến giới vẫn còn là những thách thức, vai trò của nữ giới bị hạn chế. Tuy có rất nhiều thuận lợi, nhưng nữ đại biểu cũng gặp không ít khó khăn. Có thể nêu ra một số tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND trên một số phương diện sau:

Một là, mức độ chính xác và kết quả phản ánh ý kiến cử tri, những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến HĐND và các cơ quan nhà nước khác. Để làm tốt điều này, nữ đại biểu phải thực hiện nghiêm túc, chất lượng chế độ TXCT, trả lời có trách nhiệm trước những yêu cầu, kiến nghị cử tri, nhân dân địa phương. Người đại biểu HĐND luôn gần dân, biết lắng nghe, tôn trọng các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời, phải truyền tải thật khách quan, chính xác, trung thực ý kiến cử tri tới HĐND và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Các đại biểu trao đổi tại cuộc họp mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ảnh: Hoàng Nụ

Hai là, khả năng bảo vệ nhân dân của người đại biểu, đặc biệt là các quyền lợi về bình đẳng giới trong quyết định các chính sách liên quan đến bình đẳng giới của HĐND. Biểu hiện cụ thể của vấn đề này là nữ đại biểu phải có tinh thần đấu tranh và và đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, tự do, danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của công dân và bình đẳng giới; mạnh dạn nêu lên ý kiến trước những quyết định của các cơ quan nhà nước khi những quyết định đó không có tính khả thi trên thực tế, thậm chí phương hại đến đời sống nhân dân, vi phạm tới bình đẳng giới. Trước khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, người đại biểu phải tranh luận để đi đến các phương án tối ưu nhất, phải thể hiện khả năng quyết đoán, dám làm, dám chịu trước nhân dân hay không...

Ba là, khả năng tiến hành tốt các hoạt động chuẩn bị trước khi tham gia kỳ họp HĐND. Các đại biểu nói chung và nữ đại biểu nói riêng phải thật sự công phu, chu đáo, có tinh thần trách nhiệm cao. Trước khi tham gia thảo luận, xây dựng nghị quyết, nữ đại biểu phải nắm bắt chính xác, sâu sắc vấn đề cần được quyết định. Đây là vấn đề khá khó khăn của phụ nữ vì nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về thời gian, đại biểu HĐND là nữ phải sắp xếp thời gian thật khoa học để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành thiên chức làm mẹ, làm vợ vừa dành đủ 1/3 thời gian cho hoạt động HĐND. Trong khi để tham gia các hoạt động cũng như nghiên cứu kỹ các tài liệu đòi hỏi đại biểu nữ cần rất nhiều thời gian.

Bốn là, khả năng giải quyết nhanh nhạy các vấn đề cử tri đặt ra và có uy tín với cử tri, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của đại đa số cử tri là nữ và cử tri là thành phần cơ cấu mà mình là người đại diện. Muốn vậy, nữ đại biểu phải có trình độ hiểu biết về mọi mặt, nhất là hiểu biết về mặt pháp luật. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nhân dân địa phương, luôn bám sát thực tiễn, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu và luôn chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Năm là, người đại biểu HĐND nói chung, đại biểu nữ nói riêng muốn hoạt động chất lượng, hiệu quả phải là những người có kỹ năng tốt. Nhất là kỹ năng nắm bắt, phân tích lựa chọn thông tin; kỹ năng nói, phát biểu để thuyết phục cử tri cũng như các đại biểu HĐND khác trong quyết định và triển khai thực hiện. Trong thực tế, nhiều chị em đại biểu HĐND kỹ năng yếu dẫn đến chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động thấp, nhất là đại biểu nữ, trẻ, ngoài Đảng.’

Cần quy định về tỷ lệ nữ trong HĐND là chỉ tiêu bắt buộc

Có thể nói, vấn đề nâng cao chất lượng nữ đại biểu HĐND và các cấp là đặt ra ở nhiều góc độ như số lượng, chất lượng từng nhiệm kỳ. Về cơ bản, giải pháp quan trọng là cần nâng cao nhận thức của xã hội, trong đó ngay tại các cơ quan, đơn vị mà nữ cán bộ công tác cũng có những chuyển biến về nhận thức. Bên cạnh đó, cần chú trọng vai trò của các cấp ủy Đảng, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có định hướng quy hoạch, đề xuất và phân bổ đơn vị ứng cử bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu theo quy định.

Vì thực tế cho thấy, tại các vòng hiệp thương tỷ lệ nữ thường bảo đảm những kết quả bầu cử tỷ lệ nữ tại các cấp lại thấp, do một “xu thế” vẫn tồn tại lâu nay là, ban đầu giới thiệu thật nhiều người ứng cử là phụ nữ nhưng chủ yếu ở dạng “quân xanh”. Mặc dù Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã có những quy định mang tính định hướng về tỷ lệ đại biểu HĐND là nữ, nhưng trong thực tế còn có khoảng cách khá xa so với yêu cầu. Vì thế, các văn bản pháp luật về bầu cử và chỉ thị của Trung ương Đảng cần quy định về tỷ lệ nữ trong HĐND là chỉ tiêu bắt buộc; đồng thời, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong đó có MTTQ Việt Nam cần có các biện pháp thích hợp, có quyết tâm cao thực hiện yêu cầu này.

Mặt khác, bản thân nữ đại biểu HĐND cũng phải tự rèn luyện, đủ năng lực trong lĩnh vực mình chuyên trách và đảm nhiệm tốt vai trò đại biểu HĐND. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho nữ đại biểu HĐND tham gia hoạt động có chất lượng trong cơ quan dân cử, ngoài cố gắng của nữ đại biểu; sự đồng thuận, ủng hộ của những người thân trong gia đình, còn cần lắm một tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của đồng nghiệp; đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Đặc biệt là sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, từ công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, thử thách, giao nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ có nhiều cơ hội, điều kiện tốt để cống hiến vào hoạt động chung của địa phương.

THÀNH LÊ
Quay trở lại đầu trang