Cập nhật 17:50 | 29/02/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX

Bứt phá để về đích

07:48 | 04/12/2019
Sáng mai, 5.12, HĐND tỉnh Bến Tre khai mạc kỳ họp cuối năm. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu cho biết: 2019 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ tỉnh thực hiện đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tinh thần “bứt phá để về đích”, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,6%, HĐND tỉnh dự kiến đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

- Xin ông cho biết kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019?

- Với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, ngay từ đầu năm, các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, 2019 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Bến Tre thực hiện đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Trong đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,39% (chỉ tiêu 7,3%). Thu ngân sách đạt 4.983,7 tỷ đồng, đạt 131,74% dự toán Trung ương giao và 127,79% dự toán địa phương phấn đấu, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được duy trì và đạt kết quả tốt. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 5,3%; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng cao, khoảng 1.517 người, đạt 126,42% kế hoạch. Tai nạn giao thông đường bộ giảm mạnh trên cả 3 mặt.

- Được biết, năm tới Bến Tre phấn đấu tăng trưởng 7,6%. HĐND tỉnh dự kiến đề ra giải pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ đầy thách thức này, thưa ông?

- Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Bến Tre năm 2020 với tinh thần “Bứt phá để về đích”, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,6%, HĐND tỉnh dự kiến đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển mạnh chuỗi giá trị sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Quản lý tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi, có giải pháp tái đàn phát triển sản xuất. Xử lý nghiêm hành vi đánh bắt thủy hải sản bằng ngư cụ cấm, đánh bắt tận thu, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Tập trung quyết liệt, xử lý vi phạm việc nuôi tôm biển ngoài vùng quy hoạch, gây nhiễm mặn vùng ngọt hóa và ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre (OCOP)...

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển hợp tác xã đến năm 2020, định hướng 2025. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhất là xuất khẩu chính ngạch nông sản chủ lực của tỉnh. Tạo đột phá trong phát triển du lịch và hình thành thị trường bất động sản hoạt động lành mạnh, hiệu quả...

Bứt phá cải cách hành chính để về đích

- Bất cứ địa phương nào cũng khó “bứt phá để về đích”nếu không tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai sâu rộng dịch vụ công trực tuyến, ông nghĩ sao về vấn đề này?

- Cải cách hành chính được tỉnh Bến Tre xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp chính quyền trong tỉnh và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp hạng 4/63 tỉnh, thành; Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 xếp hạng 1/63 tỉnh, thành; Chỉ số sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp hạng 19/63 tỉnh, thành; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đã được cải thiện về thứ hạng (tăng 7 bậc so với năm 2018, từ thứ hạng 62/63 tỉnh, thành phố lên thứ hạng thứ 55/63 tỉnh, thành). Đặc biệt, từ tháng 5.2019, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh chính thức đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2016, Bến Tre đã triển khai ở tất cả cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan có cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ngoài tuyên truyền, hướng dẫn của các cơ quan hành chính nhà nước còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo tôi là một vấn đề lâu dài, cần sự chung tay đơn giản hóa thủ tục hành chính của cả hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương,  kết hợp với đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Khi nào người dân nhận thấy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiện lợi hơn hẳn so với giao dịch theo phương thức truyền thống thì tỷ lệ tham gia mới tăng lên một cách thực chất.

- HĐND Bến Tre có những giải pháp gì để thúc đẩy cải cách hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thưa ông?

- Hàng năm, HĐND tỉnh, cụ thể là Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề liên quan đến công tác cải cách hành chính; cử đại diện tham gia kiểm tra cải cách hành chính do UBND tỉnh tổ chức; đồng thời có nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhất là việc thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính thông qua việc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tại các kỳ họp, những khó khăn, hạn chế trên lĩnh vực cải cách hành chính cũng luôn được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thảo luận hoặc chất vấn.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính. Trong đó, chú trọng giám sát việc đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp biết và tham gia dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh sẽ đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tích cực phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp thông qua kênh tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

CHI AN thực hiện
Quay trở lại đầu trang