Cập nhật 23:44 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
HĐND tỉnh Sóc Trăng nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Tăng cường phối hợp, hướng về cơ sở

07:38 | 29/10/2019
Các hội nghị TXCT của đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng thường được tổ chức tại trụ sở UBND hoặc nhà văn hóa cấp xã, với sự tham dự của đại biểu HĐND 3 cấp, đại diện chính quyền địa phương và một số ngành chức năng. Vì vậy, hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được giải đáp hoặc hướng dẫn, hoặc được tổng hợp, phân loại và chuyển đến Thường trực HĐND các cấp theo thẩm quyền.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu HĐND, bảo đảm tính thống nhất, UBTVQH cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về hoạt động TXCT của HĐND các cấp. Văn bản cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức hội nghị TXCT, thành phần tham dự bao gồm đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể địa phương (cấp huyện, cấp xã) để tham gia giải thích, tiếp thu những kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc; quy định trách nhiệm tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri, trách nhiệm theo dõi và phản hồi kết quả giải quyết kiến nghị; quy định về TXCT chuyên đề.

Phối hợp tiếp xúc cử tri cùng thời điểm

Tại các cuộc TXCT trước kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh được yêu cầu TXCT phải cùng thời điểm với đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhằm giảm số cuộc tiếp xúc, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian lao động của cử tri. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền của từng cấp, chuyển đến Thường trực HĐHD xem xét, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và có văn bản trả lời. Sau kỳ họp, đại biểu TXCT tại địa điểm đã tiếp xúc trước kỳ họp để báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND vừa được thông qua.

Các hội nghị TXCT của HĐND tỉnh thường được tổ chức tại trụ sở UBND hoặc nhà văn hóa cấp xã, do Ủy ban MTTQ cấp xã điều hành với sự tham dự của đại biểu HĐND 3 cấp, đại diện chính quyền địa phương và một số ngành chức năng. Vì vậy, hầu hết các ý kiến, kiến nghị đều được giải đáp hoặc hướng dẫn, một số được tổng hợp, phân loại và chuyển đến Thường trực HĐND các cấp theo thẩm quyền.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ 11 Tổ đại biểu và được phân loại theo lĩnh vực, chuyển đến UBND tỉnh để phân công các ngành chức năng xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời. Trước ngày khai mạc kỳ họp, các văn bản trả lời đều được chuyển đến đại biểu HĐND qua hệ thống văn bản điện tử để đại biểu nghiên cứu, nếu có vấn đề chưa rõ, đại biểu sẽ đặt câu hỏi tại phiên họp chất vấn hoặc có văn bản kiến nghị làm rõ. Đa số các kiến nghị đều được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành chuyên môn xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi đến Thường trực HĐND tỉnh, các văn bản trả lời kiến nghị cử tri được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của HĐND tỉnh và đăng định kỳ trên Báo Sóc Trăng để đại biểu và cử tri theo dõi.

Việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cũng được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện thường xuyên trước mỗi kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, kết quả theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát một số nội dung đã được giải quyết hoặc hứa giải quyết nhưng còn gặp khó khăn, chủ yếu là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các công trình giao thông, thủy lợi, các chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân… Qua giám sát, Thường trực HĐND đánh giá được hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; đồng thời, kiến nghị các ngành, các địa phương tiếp tục phối hợp, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những bức xúc của cử tri.


Cử tri phản ánh những vấn đề bức xúc trong đời sống, sinh hoạt đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Sóc Trăng

Dành thời gian cho cử tri tham gia ý kiến

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TXCT cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: Các quy định của pháp luật hiện hành chưa cụ thể, rõ ràng, cũng như chưa quy định về việc tổ chức TXCT chuyên đề. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND các cấp trong việc chuẩn bị hội nghị TXCT, chương trình hội nghị chưa thống nhất giữa các địa phương nên có nhiều cách làm khác nhau. Số lượng cử tri tham dự hội nghị chưa nhiều (trung bình từ 40 - 50 người), chủ yếu là đại diện khóm ấp, các đoàn thể, cử tri lớn tuổi, hưu trí hoặc một số cá nhân có quyền lợi bị ảnh hưởng, có vụ việc khiếu nại, tố cáo. Một số đại biểu chưa nắm vững các quy định của pháp luật hoặc chính sách của địa phương, dẫn đến việc tổng hợp một số kiến nghị còn mang tính cá nhân hoặc có thể giải thích ngay theo quy định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, yêu cầu đặt ra là đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó có nhiệm vụ TXCT; nắm chắc các quy định của pháp luật và các chính sách của địa phương để kịp thời giải đáp cho cử tri. Nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo nhằm bảo đảm ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Thực hiện hình thức “trước kỳ họp đại biểu tiếp xúc cử tri điểm nào, sau kỳ họp tiếp xúc tại điểm đó” để thuận tiện cho việc trả lời cử tri. Ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc cấp nào, đại biểu HĐND cấp đó có trách nhiệm giải đáp, tiếp thu, tổng hợp để gửi đến Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND.

Cần tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham gia các buổi TXCT của đại biểu HĐND các cấp để kịp thời giải thích, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri. Đặc biệt, Thường trực, các Ban, Tổ trưởng Tổ đại biểu và đại biểu HĐND chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát đến cùng để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được giải quyết thỏa đáng.

LÂM THANH
Quay trở lại đầu trang