Cập nhật 21:44 | 19/02/2020 (GMT+7)
.
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bố trí trưởng các ban HĐND cấp tỉnh chuyên trách

08:18 | 24/10/2019
Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đề nghị bảo đảm nguyên tắc giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước và tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, cần giữ nguyên cơ cấu đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện như hiện nay (phó trưởng các ban của HĐND cấp tỉnh - 2 người, cấp huyện - 1 người chuyên trách); đồng thời, đề nghị bổ sung quy định trưởng các ban của HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách.

Nhiều thuận lợi khi bố trí Trưởng ban chuyên trách

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã có nhiều tiến bộ hơn so với Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Đặc biệt, những quy định mới về cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã mở rộng hơn khuôn khổ pháp lý, hướng tới tính thực quyền của HĐND các cấp trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 8 ủy viên (nhiệm kỳ trước chỉ có 3 ủy viên), trong đó có 5 ủy viên chuyên trách. Nhờ số lượng chuyên trách đông nên hoạt động có rất nhiều thuận lợi. Thường trực HĐND tỉnh giải quyết tốt công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Tính đến giữa nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 40 phiên họp để thảo luận và quyết định 108 vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hoặc theo ủy quyền của HĐND tỉnh để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (Trước khi Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30.1.2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND có hiệu lực từ ngày 15.3.2019). Kết quả giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ đã góp phần giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt là rút ngắn thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, phân bổ vốn một số chương trình mục tiêu…


Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ảnh: Trần Dung

Nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh được bố trí mỗi ban hai lãnh đạo chuyên trách, trong đó HĐND được bố trí có 2/4 Ủy viên Thường trực, Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có thêm 1 đại biểu chuyên trách là Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia Ủy viên Ban. Với việc bố trí các Ủy viên Thường trực, trưởng các ban hoạt động chuyên trách nên các trưởng ban có nhiều thời gian nghiên cứu, nắm chắc các quy định pháp luật ở lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời, trực tiếp điều hành các công việc của Ban theo sự chỉ đạo điều hòa, phân công của Thường trực HĐND tỉnh và kế hoạch công tác của ban. Từ đó, kết quả hoạt động của các ban luôn bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực và HĐND tỉnh.

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương còn chưa thực sự phù hợp với thực tiễn nên đã phát sinh một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Cụ thể: Số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước tuy đã giảm nhưng vẫn còn nhiều, nặng về cơ cấu các thành phần nên năng lực và kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của một số đại biểu HĐND tỉnh chưa cao. Thể hiện ở việc hiến kế cho HĐND, phát biểu thảo luận, tranh luận tại kỳ họp ít; đa số ý kiến chất vấn thuộc về một số ít đại biểu chuyên trách. Vì vậy, khi sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần bảo đảm nguyên tắc giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước và tăng số lượng đại biểu chuyên trách.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, cần giữ nguyên cơ cấu đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện như hiện nay (phó trưởng các ban của HĐND cấp tỉnh - 2 người, cấp huyện - 1 người hoạt động chuyên trách); đồng thời, đề nghị bổ sung quy định Trưởng các Ban của HĐND cấp tỉnh hoạt động chuyên trách. Vì thực tế cho thấy, việc Trưởng ban của HĐND ở một số địa phương hoạt động chuyên trách có nhiều thuận lợi, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Theo tinh thần Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ HĐND 2021 - 2026 sẽ “Nghiên cứu, thực hiện giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”. Đây là chủ trương phù hợp trong điều kiện thực hiện đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị hành chính và chính quyền địa phương các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thống nhất. Tuy nhiên, cần giữ nguyên số lượng 2 Phó Chủ tịch HĐND đối với cấp tỉnh như hiện nay để phù hợp với nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, cần bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND trong việc giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp HĐND để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa quy định trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho HĐND cấp dưới khi phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Thực tế, quá trình hoạt động HĐND cấp dưới phát sinh các khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến hướng dẫn của HĐND cấp trên nhưng HĐND cấp trên không có thẩm quyền hướng dẫn, gây khó khăn trong hoạt động của HĐND cấp dưới; chưa quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND cấp trên với HĐND cấp dưới, nhất là trách nhiệm của Thường trực HĐND cấp trên với HĐND, Thường trực HĐND cấp dưới. Vì vậy, cần quy định cụ thể trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND cấp tỉnh với HĐND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, quy định cụ thể trách nhiệm, việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của HĐND cấp trên để giúp HĐND cấp dưới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã.

Ayun H’Bút - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai
Quay trở lại đầu trang