Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ động giải “bài toán khó”

07:54 | 14/10/2019
Yêu cầu đặt ra cho công tác quy hoạch cán bộ là phải có tầm nhìn chiến lược, không chỉ bố trí được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và điều kiện hoạt động cho hiện tại mà còn phải chuẩn bị dài hơi, có dự nguồn để bố trí vào các chức danh trong Thường trực của HĐND tỉnh khi có biến động về nhân sự. Việc này rất quan trọng nhưng lâu nay chưa được quan tâm đúng mức. Giải “bài toán khó” này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam VÕ HỒNG đặc biệt lưu ý đến vai trò chủ động của Thường trực HĐND đương nhiệm trong đề xuất bố trí nhân sự những vị trí chủ chốt cho nhiệm kỳ tới.

Nhân tố có tính chất quyết định

- Thưa ông, công tác quy hoạch, bồi dưỡng nhân sự, nhất là những vị trí chủ chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến của công tác này những nhiệm kỳ qua?

- Đây là một nhân tố rất then chốt và có tính quyết định, vì vậy yêu cầu đặt ra cho công tác cán bộ là phải quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp để bố trí vào các chức danh HĐND, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp với hoàn cảnh thực tế trong từng giai đoạn và cũng phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cử tri. Việc đồng bộ rất quan trọng, đòi hỏi phải có giải pháp chiến lược, quy hoạch bài bản không những cho các cơ quan của Đảng mà cơ quan chính quyền ngày càng có vai trò quan trọng.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Võ Hồng trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 với các thành viên Uỷ ban bầu cử huyện Tây Giang

Trước đây, chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ vai trò của công tác này, đồng thời do Luật Tổ chức HĐND và UBND chưa đánh giá hết được vai trò, vị trí và tạo được hành lang pháp lý thuận lợi cho tổ chức, hoạt động của HĐND. Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông qua là một bước tiến dài trong quá trình hoàn thiện thể chế của Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò, địa vị pháp lý, nhất là tăng được số lượng đại biểu chuyên trách trong cơ quan HĐND nên nhiệm kỳ này đã có bước tiến dài về nhân lực, chất lượng các đại biểu trong HĐND, đặc biệt là bộ phận chuyên trách. Tuy nhiên, ở một vài địa phương, nếu không có sự quan tâm đúng mức của các cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, bố trí để tính đến đại biểu chuyên trách chắc chắn hoạt động của HĐND chưa thể tốt được.

- Lâu nay, chúng ta nói nhiều đến chất lượng của đại biểu, nhất là những vị trí chuyên trách trong các hoạt động rất đặc thù của cơ quan dân cử. Theo ông, đó là những yêu cầu nào?

- Trong hoạt động của cơ quan dân cử, ngoài chức năng quyết định và giám sát còn có chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân nơi bầu ra mình. HĐND quyết định, thảo luận các vấn đề chủ yếu tại kì họp. Vì vậy, nếu chọn người thiếu bản lĩnh, không có kỹ năng thuyết trình, đăng đàn trước đám đông thì khi triển khai các nhiệm vụ quyết định sẽ không bảo đảm được chất lượng. Mặt khác, đại biểu phải gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân nơi bầu ra mình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, đề xuất, kiến nghị, mang đến với diễn đàn của HĐND và cùng với các đại biểu khác để quyết định vấn đề phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của các cử tri nơi bầu ra mình.

Yêu cầu này đòi hỏi đại biểu, nhất là lực lượng chuyên trách - những người giữ những vị trí chủ chốt trong HĐND phải có chuyên môn, bản lĩnh, đặc biệt là phải có kinh nghiệm trong hoạt động dân cử. Nếu chúng ta không chuẩn bị những đại biểu có trình độ, bản lĩnh, có kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả các hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Việc bố trí Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho các hoạt động của Ban và Thường trực HĐND. Thực tế hoạt động của HĐND trong khu vực miền Trung, hầu hết các địa phương Trưởng ban HĐND chuyên trách hoạt động rất tốt. Ở Quảng Nam, 2 nhiệm kỳ trước đã bố trí Trưởng các Ban HĐND hoạt động chuyên trách nên khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông qua rất thuận lợi. Hiện, Trưởng, Phó trưởng 4 Ban HĐND đều hoạt động chuyên trách; cùng với đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, một trong Thường vụ Tỉnh ủy, 1 trong cấp ủy nên hoạt động của HĐND rất tốt. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải hướng đến bảo đảm cơ quan chuyên trách của HĐND đủ số lượng, năng lực và vị thế.

Giải “bài toán khó”

- Thưa ông, công tác quy hoạch không chỉ tính cho hiện tại mà phải có tính dự báo, dự nguồn cho những tình huống thay đổi nhân sự trong hoạt động của HĐND suốt nhiệm kỳ?

- Trước kia, khi chúng ta làm công tác quy hoạch trên cơ sở nền tảng của Luật Tổ chức HĐND và UBND nên số lượng các cơ quan chuyên trách chưa được quan tâm đúng mức. Hơn nữa, chưa tính đến việc theo quy định, đại biểu nói chung và đại biểu chuyên trách của HĐND nói riêng phải do các cử tri bầu ra và phải bầu ngay từ đầu nhiệm kì chứ rất ít khi bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ. Vì vậy, nếu không chuẩn bị kỹ nhân sự từ trước sẽ khó có người thay thế khi có biến động về cán bộ chuyên trách HĐND trong quá trình hoạt động. Do đó, quy hoạch cán bộ phải có tầm nhìn chiến lược, không chỉ bố trí được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và điều kiện hoạt động cho hiện tại mà còn phải chuẩn bị dài hơi, phải có dự nguồn, để bố trí vào các chức danh trong Thường trực của HĐND tỉnh khi có biến động về nhân sự. Việc này đặc biệt quan trọng nhưng lâu nay chúng ta làm chưa thật tốt, ở không ít địa phương đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ đó.

- Để giải “bài toán khó” này, ông đánh giá như thế nào về vai trò chủ động của Thường trực HĐND đương nhiệm?

- Ngay khi chuẩn bị công tác nhân sự cho cấp ủy Đảng, Thường trực HĐND phải chủ động tham mưu, đề xuất chiến lược công tác cán bộ, hoặc kế hoạch bố trí, sắp xếp công tác cán bộ của nhiệm kỳ tới. Theo đó, ngay trong Đại hội cấp ủy chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Thường trực HĐND đều phải tham gia, báo cáo với cấp ủy để cấp ủy bố trí cán bộ cho nhiệm kỳ tới, dự lường một số cán bộ thay thế khi Thường trực HĐND có sự biến động về nhân sự trong nhiệm kỳ hoạt động sẽ có người thay thế. Mà người đó, đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy phải được tham gia ứng cử vào HĐND ngay trong nhiệm kỳ tới, bảo đảm vừa phải là cán bộ cấp ủy, đồng thời là đại biểu HĐND thì mới có thể bố trí, sắp xếp được. Đây là vấn đề lớn cần được đặc biệt quan tâm, qua 2 nhiệm kì nay tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị tương đối tốt.

- Như ông vừa chia sẻ, những vị trí chủ chốt trong cơ quan HĐND, ngoài được bố trí tham gia cấp ủy thì phải trúng cử đại biểu mới có thể bố trí được. Vậy, để tạo thuận lợi cho những ứng cử viên, nhất là những vị trí dự kiến hoạt động chuyên trách trong quá trình vận động bầu cử, công tác bồi dưỡng cần được chú trọng như thế nào?

- Đại biểu chuyên trách không chỉ có trình độ, kỹ năng, bản lĩnh, tham gia cấp ủy mà một điều kiện cần là phải trúng cử đại biểu HĐND. Cùng với lựa chọn, Thường trực HĐND cần tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu. Bao gồm các kỹ năng tiếp dân, TXCT, thậm chí cả kỹ năng tiếp xúc báo chí đối với các ứng cử viên dự kiến bố trí vào những vị trí chuyên trách. Việc này giúp đại biểu có kỹ năng, trau dồi bản lĩnh khi phải báo cáo, thuyết trình, đăng đàn trước các diễn đàn, nhất là diễn đàn của nhân dân với tư cách là cử tri - những người sẽ bầu ra mình để thay mặt, mang được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của cử tri địa bàn ứng cử tham gia nghị trường của HĐND trong các kỳ họp. Việc này, không chỉ chính quyền địa phương, còn phải phối hợp với các cơ quan của Ban Công tác đại biểu tập huấn, bồi dưỡng cho các đại biểu dự kiến tham gia ứng cử sẽ được bồi dưỡng những kỹ năng, để cử tri tin tưởng vào năng lực, trách nhiệm, trình độ, tận tâm của ứng cử viên.

- Xin cảm ơn ông!

PHƯƠNG NHUNG thực hiện
Quay trở lại đầu trang