Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.

Kỳ họp bất thường thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề

08:24 | 13/10/2019
Thời gian vừa qua, HĐND các địa phương tổ chức nhiều kỳ họp bất thường để bàn thảo, quyết định những nội dung rất quan trọng trên địa bàn, có phạm vi điều chỉnh rộng ở địa phương và thực hiện cho nhiều năm. Việc HĐND tổ chức thêm những kỳ họp trong năm để thảo luận, quyết định những chủ trương, chính sách, quy định đặc thù của địa phương rất cần thiết. Tuy nhiên, HĐND các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, sắp xếp thêm những kỳ họp thường lệ trong năm để các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nội dung.

Chuẩn bị tích cực

Trước kỳ họp khoảng một tháng, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị với nhiều thành phần tham gia, tập trung bàn thảo chương trình, nội dung kỳ họp bất thường của HĐND trong thời gian sắp đến. UBND đề nghị với Thường trực HĐND dự kiến rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc tạo sự đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Những người tham dự hội nghị với trách nhiệm, quyền hạn của mình đã phát biểu rất tích cực. Lãnh đạo các Ban của HĐND không những thảo luận mà đặt ra những câu hỏi cụ thể để đề nghị UBND và các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ hơn những nội dung chuyên sâu chuyên môn, kỹ thuật.

Chủ tọa hội nghị đã khẳng định: Kỳ họp bất thường nhưng rất nhiều nội dung quan trọng; các nghị quyết chuyên sâu các chuyên đề nên cần chuẩn bị thật tích cực, chu đáo, bảo đảm thời gian. Đồng thời, đề nghị UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung chuẩn bị các đề án, báo cáo và dự thảo nghị quyết để gửi đến Thường trực, các Ban của HĐND theo thời gian quy định như kỳ họp thường lệ hàng năm. Các Ban của HĐND tranh thủ thời gian giám sát, khảo sát thực tế, làm việc với một số cơ quan, đơn vị để chọn lọc thông tin, tư liệu và tập trung thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết đúng quy định.

Nội dung chưa bất thường

Lướt qua nhiều địa phương, thấy chương trình kỳ họp lần này rất ít nội dung mang tính bất thường. Mà hầu hết nhiều đề án, báo cáo, tờ trình; có địa phương đến cả chục dự thảo nghị quyết, chuyên sâu chuyên đề mang tính chuyên môn, kỹ thuật rất cao. Nổi bật nhất vẫn tập trung, tăng cường việc quản lý, sử dụng dất đai như: Cơ chế khai thác các khu đất đem đấu giá; chủ trương phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các công trình trọng điểm; những dự án nhà ở thương mại có thu hồi rất nhiều đất; các dự án kết cấu hạ tầng giao thông để tạo quỹ đất ở đô thị; chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa sang mục đích khác… Hoặc những nội dung tác động trực tiếp đến nhiều người dân như: Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tăng mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; bổ sung biên chế đơn vị sự nghiệp… Qua đó thấy rất rõ, HĐND phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tại kỳ họp.

Hội nghị Thường trực HĐND với đại diện UBND đã diễn ra dân chủ, trách nhiệm; bước đầu chuẩn bị cho kỳ họp bất thường của HĐND như thế cũng kỹ lưỡng, đúng quy trình, thủ tục. Nhưng đi sâu vào chương trình, nội dung kỳ họp cần phải tập trung chuẩn bị trong khoảng thời gian một tháng. Đó quả là cả vấn đề lớn và khó khăn đối với những cơ quan chuyên môn, những người có trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Trước hết, các cơ quan chuẩn bị phải khẩn trương hoàn chỉnh các báo cáo, có thẩm định của ngành Tư pháp cùng cấp để tập thể UBND tập trung xem xét, thống nhất trước lúc gửi sang HĐND. Các Ban của HĐND phải làm nhiều việc quyết liệt, kể cả ngày nghỉ để có những báo cáo thẩm tra chất lượng, làm cơ sở ban hành nghị quyết HĐND sát đúng và dễ đi vào đời sống Nhân dân cho nhiều năm.


Cần tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề để ghi nhận đóng góp của cử tri về các nội dung chuyên đề HĐND sẽ xem xét, quyết định

Có lách nhiệm vụ tiếp xúc cử tri?

Theo Nghị quyết số 629/Ngày 30.1.2019 của UBTVQH: Không có kỳ họp chuyên đề mà HĐND các cấp chỉ tổ chức thêm các kỳ họp thường lệ hoặc kỳ họp bất thường giữa hai kỳ họp thường lệ đầu năm và giữa năm. Thường trực HĐND các địa phương thực hiện đúng quy định; chỉ tổ chức thêm những kỳ họp bất thường. Tuy các kỳ họp bất thường, nhưng nội dung rất sâu từng lĩnh vực, từng chuyên đề nên phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Các cơ quan của UBND còn chủ động sớm và có nhiều thời gian hơn; còn các Ban của HĐND bị động, phụ thuộc, vất vả nhiều hơn. Với thời gian eo hẹp như thế không đủ cho công tác giám sát, khảo sát, thu thập thông tin để xem xét thẩm tra các dự thảo nghị quyết. Hơn nữa, đây là những nghị quyết đặc thù cho từng địa phương, những quy định rất cần thiết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh rộng, áp dụng nhiều năm lại liên quan nhiều đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân hiện nay.

Điều đáng nói hơn, những chủ trương, chính sách quan trọng ở địa phương được ban hành thiếu sự tham gia của người dân. Cơ quan có vai trò đại diện quyết định khi chưa dựa vào ý chí, nguyện vọng của cử tri? Việc tổ chức kỳ họp bất thường thì không phải TXCT, không sai. Có lẽ vì thế, các địa phương không muốn tổ chức thêm kỳ họp thường lệ! Nên chăng, cần có chương trình sớm hơn, sắp xếp thời gian, chuẩn bị kỹ hơn để tổ chức thêm kỳ họp thường lệ và thực hiện nhiệm vụ TXCT, nhất là trước kỳ họp. Thậm chí, cần tổ chức TXCT theo chuyên đề, hay theo từng nhóm đối tượng, hoặc tham vấn ý kiến người dân liên quan đến nội dung thiết yếu của nghị quyết. Qua đó, chọn lọc được nhiều thông tin hữu ích cho quá trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đặc thù của địa phương mình. Có như vậy, nghị quyết ban hành mới nhanh chóng đi vào đời sống của người dân.

Kỳ họp là hoạt động chủ yếu của HĐND. Việc HĐND tổ chức thêm những kỳ họp trong năm để thảo luận, quyết định những chủ trương, chính sách, quy định đặc thù của địa phương rất cần thiết. Tuy nhiên, HĐND các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch; sắp xếp thêm những kỳ họp thường lệ trong năm để các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nội dung. Điều quan trọng, các đại biểu HĐND được TXCT để thu nhận thông tin tham gia, góp ý trong mọi tầng lớp Nhân dân. Các Ban của HĐND có đủ thời gian khảo sát, giám sát và chuẩn bị báo cáo thẩm tra có chất lượng, giúp HĐND ban hành những nghị quyết sát đúng.

TRẦN QUẢNG
Quay trở lại đầu trang