Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.

Cơ chế đặc thù cho đại biểu chuyên trách

08:41 | 08/09/2019
Để hoạt động của HĐND ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn, khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, bên cạnh những giải pháp đồng bộ, quyết liệt thay đổi tư duy, nhận thức và cách làm, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho đại biểu HĐND chuyên trách để thu hút người có trình độ, năng lực. Bên cạnh đó, cần quy định chế độ khen thưởng nhằm động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND.

Trên hết là bản lĩnh, năng lực của đại biểu

Khoản 1, Điều 106 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Phiên họp Thường trực HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND. Tại phiên họp, Thường trực HĐND thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật” nhưng chưa quy định cụ thể những vấn đề HĐND có thể ủy quyền cho Thường trực HĐND quyết định giữa hai kỳ họp, vì quá trình điều hành của UBND có nhiều vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền cần xin ý kiến của HĐND để giải quyết kịp thời. Luật cũng chưa quy định rõ ràng, cụ thể mối quan hệ giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban HĐND và lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND; chưa quy định rành mạch, đầy đủ về trách nhiệm của UBND trước HĐND với tư cách là cơ quan chấp hành của HĐND. Chưa quy định rõ mối quan hệ giữa HĐND cấp trên và HĐND cấp dưới, nhất là trách nhiệm của Thường trực HĐND cấp trên với Thường trực HĐND cấp dưới trong phối hợp tổ chức và hướng dẫn hoạt động, trên thực tế mối quan hệ này được thể hiện rất rõ.

HĐND tỉnh Sóc Trăng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 55 đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh có 8 thành viên, Trưởng, Phó Trưởng các Ban đều hoạt động chuyên trách… Để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thực tế cho thấy, trước hết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của Tỉnh ủy. Phải luôn bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương để thể chế hóa kịp thời thành các nghị quyết của HĐND phù hợp; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể HĐND, đề cao trách nhiệm cá nhân, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp. Không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở quy định của Luật để phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Quan trọng hơn cả là người đại biểu dân cử phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với cử tri, lắng nghe cầu thị, thấu đáo và chọn lọc các ý kiến đóng góp của cử tri.

Trên tinh thần đó, hoạt động của HĐND tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã từng bước được đổi mới: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với HĐND ngày càng được tăng cường; tinh thần trách nhiệm của đại biểu, Thường trực và các Ban HĐND, tinh thần phối hợp, cộng tác chặt chẽ, sự đóng góp, ủng hộ của cử tri ngày càng cao. Đa số đại biểu HĐND thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn giữ mối liên hệ với cử tri và nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống và đề xuất ý kiến để xem xét, thảo luận tại kỳ họp. Nhiều đại biểu tích cực nghiên cứu, cung cấp thông tin, đóng góp những ý kiến thiết thực, giúp HĐND thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng được chuẩn bị chu đáo, tài liệu kỳ họp được gửi trước cho đại biểu; chủ tọa điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ, trách nhiệm của đại biểu, chất lượng các nghị quyết của HĐND được nâng lên, có tính khả thi cao. Chất vấn, trả lời chất vấn ngày càng sôi nổi, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc cử tri và dư luận xã hội quan tâm như môi trường; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chất lượng công tác khám chữa bệnh; dạy thêm, học thêm; điện nước sinh hoạt, sản xuất; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp…

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Kết quả giám sát được cử tri và nhân dân đánh giá cao bởi đã tập trung vào một số lĩnh vực bức xúc như: Xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quản lý đất đai; thực hiện cơ chế tự chủ; trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo… 


HĐND tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền 
Ảnh: Ngọc Tám

Quyết liệt thay đổi tư duy, nhận thức và cách làm

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến những hạn chế trong hoạt động. Nguyên nhân do một số quy định của Luật thiếu rõ ràng, nhận thức còn trái chiều, tính khả thi không cao nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời. Hầu hết đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, lại nặng về công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, ít dành thời gian tham gia các hoạt động của HĐND; nhiều đại biểu là thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh nên khi tham gia các hoạt động chất vấn, giám sát của HĐND còn nể nang, ngại va chạm. Trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của một số đại biểu HĐND còn hạn chế, chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Đặc biệt, trong nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thấy hết vị trí, vai trò của HĐND trong bộ máy chính quyền nhà nước ở địa phương.

Vì vậy, để hoạt động của HĐND ngày càng có chất lượng, hiệu quả hơn, khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương, cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc làm thay đổi tư duy, nhận thức và cách làm. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để thu hút người có trình độ, năng lực vào làm việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Quy định cụ thể về biên chế và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Văn phòng HĐND để nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu, giúp việc của HĐND. Cần quy định về chế độ khen thưởng đối với tổ chức HĐND và đại biểu HĐND, nhằm động viên kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND.

LÂM THANH
Quay trở lại đầu trang