Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.

Nâng cao hiệu quả giám sát

08:21 | 29/08/2019
Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm phân tích, đánh giá về thực trạng và vướng mắc trong thực thi pháp luật, những chủ trương, biện pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị trên địa bàn tỉnh.

Tạo chuyển biến tích cực

Căn cứ các quy định của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động giám sát tại kỳ họp, trước khi trình HĐND tỉnh thông qua báo cáo công tác của các ngành tại kỳ họp thường lệ. Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh giám sát 1 cuộc, Ban Pháp chế đã tổ chức thẩm tra được 29 báo cáo của các cơ quan tố tụng trình tại các kỳ họp. Tổ chức 9 cuộc giám sát trực tiếp, giám sát chuyên đề và thực hiện nhiều ý kiến chất vấn các cơ quan tố tụng (năm 2017 chất vấn Công an tỉnh 21 ý kiến; năm 2018 giải trình Cục Thi hành án dân sự tỉnh 22 ý kiến; năm 2019 tái chất vấn Công an tỉnh 14 ý kiến).

Qua công tác thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tố tụng từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy, UBND các cấp và các ngành đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân, bộ máy chính quyền được củng cố, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn, triệt phá kịp thời các ổ nhóm hoạt động có tính chất côn đồ, manh động.


Toàn cảnh hội thảo Ảnh: Quang Tuấn

Các cơ quan tố tụng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật. Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiểm sát, đẩy mạnh công tác thi hành án để từng bước giảm án tồn đọng, tổ chức thi hành những quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định.

Báo cáo thẩm tra về các hoạt động các cơ quan tố tụng tại kỳ họp đã phản ánh kịp thời, đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, cung cấp thêm nhiều thông tin giúp các đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở, thông tin để nghiên cứu, xem xét, thảo luận và quyết định trong quá trình thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác quản lý, giam giữ và cải tạo phạm nhân; giám sát công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân, giám sát việc áp dụng hình phạt cảnh cáo phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo đối với cơ quan tòa án tỉnh, tòa án cấp huyện… Bên cạnh đó, Ban Pháp chế trực tiếp xem xét quá trình tố tụng của một số vụ án hình sự, qua đó đã có những kiến nghị cụ thể, xác đáng một số sai sót trong quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với hoạt động của cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Chưa đổi mới về hình thức

 Hoạt động giám sát là một trong hai chức năng quan trọng của HĐND, trong đó có việc giám sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Thông qua hoạt động giám sát có thể kiểm chứng lại tính đúng đắn, sự phù hợp về các quy định của pháp luật đã, đang được áp dụng trong cuộc sống và những chủ trương biện pháp mà HĐND đã quyết nghị, phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc mà kịp thời có những giải pháp tháo gỡ, để thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động. Đây là cơ sở cho việc thực hiện công tác thẩm tra và đi đến quyết định vấn đề một cách chính xác, bảo đảm các nghị quyết ban hành có chiều sâu, sát thực tiễn, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của cử tri và phù hợp quy định của pháp luật.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Hùng

Nhìn từ thực tế, việc giám sát hoạt động của các cơ quan tố tụng trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, còn bộc lộ một số hạn chế như công tác giám sát chưa đều, trong đó giám sát chuyên đề chưa nhiều. Một số cuộc giám sát còn mang tính hình thức, nội dung giám sát có lúc chưa sâu, chưa tập trung vào các vấn đề mang tính bức xúc mà cử tri quan tâm. Trong thực hiện giám sát vẫn còn có sự né tránh, nể nang, ngại va chạm, nên hiệu lực và hiệu quả giám sát của HĐND chưa cao.

Đại biểu Trần Mạnh Hà - Phó Trưởng Công an huyện Gia Bình nêu ý kiến, công tác giám sát của HĐND cần mở rộng về các lĩnh vực, cụ thể như: Các vụ án liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; vấn đề công tác điều tra còn nhiều vướng mắc, giám định đất đai chưa đáp ứng nhu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ.

 Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tiên Du Bùi Thị Thúy cho rằng, các thành viên trong đoàn giám sát, về trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, do cơ cấu tổ chức chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, chức năng, vai trò, trách nhiệm của HĐND, thiếu sự tự tin và chưa quyết liệt. Một số bộ phận đại biểu còn nể nang, ngại va chạm.

Còn Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thủy cho biết, cơ chế cho hoạt động giám sát chưa rõ ràng, làm cho một số đại biểu HĐND thiếu tự tin vào hoạt động, bởi còn thiếu thông tin, thời gian chưa thoả đáng dành cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đưa ra ý kiến, hoạt động tố tụng có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác ban hành, áp dụng pháp luật để ổn định trật tự xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, quá trình xét xử và tuyên án có khả năng thay đổi cả vận mệnh, cuộc đời của một công dân. Do vậy, đòi hỏi tính chính xác, bảo đảm sự thật khách quan, công bằng rất cao. Theo đó, việc giám sát là hoạt động hết sức cần thiết để tăng tính trách nhiệm trong tất cả các khâu, các cá nhân, tổ chức được pháp luật trao cho thẩm quyền lập lại ổn định trật tự xã hội bằng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… giảm đến mức thấp nhất các trường hợp xảy ra sai sót, xét xử oan sai, đi lệch hướng các nguyên tắc đề ra trong tố tụng hình sự.

 Từ thực tế đó, đại biểu Nguyễn Đình Lợi cho rằng, cần phát huy tốt vai trò giám sát hoạt động các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh cần có biện pháp nâng cao trình độ đội ngũ lãnh đạo các cấp, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đại biểu tham gia công tác giám sát.

Phan Phương
Quay trở lại đầu trang