Cập nhật 11:56 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6 tại Quảng Ngãi

Đi đến cùng vụ việc đã được chất vấn, giải trình

08:36 | 23/04/2019
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU ĐẶNG NGỌC HUY tại hội nghị

Kính thưa các vị đại biểu!

Việc tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các khu vực trên toàn quốc tính đến thời điểm hiện nay đã có 31 hội nghị được tổ chức, riêng khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là hội nghị lần thứ 6 với các chủ đề đa dạng, phù hợp với thực tiễn và đòi hỏi nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm và thực hiện hiệu quả tổ chức và hoạt động của HĐND địa phương, tạo niềm tin của cử tri với cơ quan dân cử.

Nhóm chủ đề “Kinh nghiệm trong việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp” và “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND” không phải mới nhưng rất quan trọng và phù hợp tại thời điểm hiện nay, khi nhiệm kỳ của HĐND đã được 2/3 thời gian.


Ảnh: Trọng Quỳnh

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đã được quan tâm, chú trọng và có hiệu quả; hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND được tổ chức thường xuyên, đi vào nền nếp. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, về phân công, phân nhiệm cũng như phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, việc nhận diện vấn đề, xây dựng nội dung chương trình kỳ họp, thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo các nghị quyết cho đến việc giám sát thi hành các nghị quyết.

Có thể kể đến như: Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQ cùng cấp trong TXCT còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao. Chưa thống nhất trong việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp (có nơi Thường trực HĐND tổng hợp, có nơi thì Ủy ban MTTQ làm). Nội dung chất vấn tại các phiên họp thường kỳ còn mang tính dàn trải, một số nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực gói gọn trong một phiên họp đôi khi có một số nội dung chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc giải trình của đại diện các ngành chức năng có lúc, có nơi còn chung chung, chủ yếu kể thành tích, chưa chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những giải pháp cụ thể, những cam kết đúng thời hạn giải quyết. Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát chưa thường xuyên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong triển khai các kết luận giám sát; việc theo dõi, giám sát việc thực hiện “lời hứa” của người được chất vấn nhưng cũng chưa thật sự quyết liệt, chặt chẽ…

Kính thưa các vị đại biểu,

Trong khuôn khổ hội nghị này, tôi xin nêu lên một số vấn đề để các đại biểu cùng thảo luận và trao đổi kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố.

Một là, kinh nghiệm trong việc Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND. Đề nghị các đồng chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tập trung trong việc: Tổ chức TXCT, cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức các cuộc TXCT. Hoạt động phối hợp tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Thường trực HĐND tỉnh; công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND; công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND. Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND. Hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Hai là, kinh nghiệm trong việc tổ chức giám sát tại kỳ họp HĐND. Theo chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc tổ chức giám sát tại kỳ họp HĐND, trong đó chất vấn là một hình thức giám sát quan trọng. Đề nghị các đồng chí trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tập trung trong việc: Nâng cao hiệu quả công tác giám sát qua báo cáo, đi sâu vào việc cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát; tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình. Chú trọng hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND; nội dung trả lời chất vấn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, đúng vấn đề, có lộ trình, giải pháp; đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết chất vấn. Tổ chức các cuộc giám sát việc thực hiện lời hứa; theo dõi, đôn đốc thực hiện lời hứa, các kiến nghị và tiến hành hậu giám sát.

Ba là, kinh nghiệm trong việc tổ chức chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Thường trực HĐND có nhiệm vụ tổng hợp chất vấn của đại biểu HĐND để báo cáo HĐND; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND tại phiên họp Thường trực HĐND. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc: Lựa chọn vấn đề chất vấn, giải trình. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong việc tổ chức phiên chất vấn, giải trình; thành phần tham dự có liên quan phù hợp với nội dung giải trình. Việc phát huy dân chủ, linh hoạt trong chủ tọa, điều hành phiên chất vấn, giải trình; phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu, làm rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc tiếp tục giám sát, tái giám sát những vấn đề đã được chất vấn, giải trình tại phiên họp và tinh thần đi đến cùng của vụ việc đã được chất vấn, giải trình.

Ngoài các nội dung trên, tôi đề nghị các đại biểu cho biết thêm các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của mình trong việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH thực hiện việc giữ mối liên hệ với HĐND và các Ban tương ứng được quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật Tổ chức Quốc hội và việc phối hợp với Ban Công tác đại biểu trong thực hiện Khoản 6, Điều 2 Nghị quyết 575/2008/UBTVQH12 về hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND. Để trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của UBTVQH đạt kết quả cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

-------------------
* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

BẢO TRÂM lược ghi
Quay trở lại đầu trang