Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Giám sát đầu tư công của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình

Bài 2: Khách quan để đánh giá đúng

07:51 | 15/03/2019
Trong giám sát nói chung và giám sát đầu tư công, việc kết hợp nghe báo cáo với đi khảo sát thực tế sẽ giúp đoàn giám sát thấy hết những vấn đề xảy ra ở cơ sở mà đối tượng giám sát chưa báo cáo rõ. Bên cạnh đó, chú trọng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt từ cơ sở, các tổ chức Đảng, đoàn thể, thông tin phản ánh trên báo chí hoặc cơ quan truyền thông khác, qua TXCT, tiếp công dân… nắm bắt thêm nhiều vấn đề để có cách nhìn khách quan hơn nhằm đánh giá đúng tình hình.

>> Bài 1: Thận trọng, kỹ lưỡng các bước thẩm tra

Thấy hết những vấn đề chưa được báo cáo

Để triển khai hoạt động giám sát chuyên đề bảo đảm chất lượng và tiến độ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với nội dung chuyên đề đã lựa chọn. Đề cương gợi ý báo cáo được xây dựng chi tiết, đúng trọng tâm và đủ các thông tin phục vụ cho nội dung giám sát, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của đối tượng giám sát, thuận tiện cho đối tượng giám sát xây dựng báo cáo và giúp cho đoàn có những căn cứ để trao đổi, làm rõ và thuận lợi hơn cho công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Kế hoạch, các tài liệu liên quan và dự kiến thời gian giám sát được xây dựng sớm, gửi trước cho thành viên đoàn giám sát để bố trí, sắp xếp thời gian tham gia. Đồng thời, đôn đốc đối tượng giám sát gửi báo cáo để gửi sớm cho thành viên có thời gian nghiên cứu trước các nội dung cần chất vấn, nêu vấn đề, phản biện và kết luận vấn đề tại buổi giám sát.


Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố năm 2018 về nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát đầu tư công
 Ảnh: Minh Huyền

Khi giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban đã kết hợp giữa giám sát trực tiếp và gián tiếp. Theo đó, Đoàn làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị theo trình tự: Nghe cơ quan, đơn vị báo cáo; thành viên đoàn giám sát thảo luận, chất vấn; cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ những yêu cầu của đoàn; Trưởng đoàn giám sát kết luận sơ bộ tại buổi làm việc; xem xét thực tế nếu thấy cần thiết. Cùng với đó, nghiên cứu báo cáo của các đối tượng được giám sát để thu thập thông tin, số liệu phục vụ nội dung giám sát, khi cần, có thể làm việc trực tiếp để làm rõ thêm. Thực tế cho thấy, qua giám sát vừa nghe báo cáo vừa đi khảo sát thực tế mới có thể thấy hết những vấn đề xảy ra ở cơ sở mà đối tượng giám sát chưa báo cáo rõ.

Ví dụ như khi giám sát chuyên đề Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn, ngoài báo cáo của các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, qua thu thập, xem xét các tài liệu liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm nhiều thông tin quan trọng về nguồn vốn được ngân sách trung ương phân bổ chưa xác định đúng; số liệu nợ xây dựng cơ bản cấp huyện, xã báo cáo chưa đủ; ngoài nguồn vốn đầu tư phát triển được đưa vào Kế hoạch đầu tư công, còn có các nguồn vốn có tính chất đầu tư (nguồn vốn sự nghiệp, nguồn dự phòng ngân sách, nguồn tiết kiệm chi ngân sách...) cũng đã tham gia vào đầu tư công nhưng thiếu nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nên việc cấp phát vẫn còn mang tính chất “xin - cho”, chưa  bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Từ đó, Ban đã có kiến nghị để khắc phục, được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện.

Ngoài kết hợp giám sát trực tiếp và gián tiếp, Ban luôn chú trọng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là thông tin từ cơ sở, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các thông tin phản ánh trên báo chí hoặc cơ quan truyền thông khác, qua TXCT, tiếp công dân. Qua đó, nắm bắt thêm nhiều vấn đề để có cách nhìn khách quan hơn nhằm đánh giá đúng tình hình. Ví dụ như: Trên cơ sở kiến nghị của cử tri về việc sớm thi công Dự án Đường từ Quốc lộ 1A về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vì dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng tạm dừng từ năm 2017. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp cận thực tế dự án và phát hiện công tác khảo sát địa chất không kỹ nên khi thi công xảy ra sụt lún phải điều chỉnh hồ sơ, quá trình triển khai kéo dài bị cắt vốn nên phải dừng thi công, gây bức xúc trong dư luận.

Hay qua phản ánh của báo chí về công trình Đường cấp phối vào khu sản xuất thôn Lâm Khai, xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa) thanh toán vượt khối lượng thi công, Ban đã trực tiếp làm việc để xác định rõ sự việc: Nguyên nhân do yêu cầu thời hạn giải ngân từ nhà tài trợ vốn đầu tư nên phải làm thủ tục thanh toán, số tiền của khối lượng chưa hoàn thành do UBND xã Hóa Hợp quản lý, đến khi nhà thầu thi công hoàn chỉnh công trình thì chuyển hết cho nhà thầu. Đến nay, các vướng mắc của dự án đã được giải quyết xong, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Nghiêm túc thực hiện kiến nghị

Thực tế thời gian qua, hoạt động giám sát về đầu tư công của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Bình ngày càng chất lượng, nhiều kiến nghị xác đáng và thiết thực qua giám sát đã được tiếp thu, triển khai thực hiện.

Đơn cử, qua giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh”, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, như: Nợ đọng xây dựng cơ bản của cấp huyện, cấp xã còn cao. Việc thu hồi tạm ứng đối với các dự án tạm ứng quá hạn khó đòi còn lớn, nhiều dự án hết hạn bảo lãnh nhưng không gia hạn. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thi công công trình. Trách nhiệm của một số chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là cấp xã; một số đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế năng lực yếu. Đáng chú ý, hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư của các ngành, địa phương, chủ đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30.9.2015 của Chính phủ và công tác giám sát cộng đồng chưa thực sự được quan tâm thường xuyên; phối hợp quản lý, phân bổ các nguồn vốn có tính chất đầu tư giữa các cơ quan liên quan có lúc chưa chặt chẽ; việc bố trí các nguồn vốn có tính chất đầu tư còn thiếu tiêu chí, nguyên tắc phân bổ nên chưa bảo đảm công bằng giữa các địa phương…

Qua đó, Ban đã kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương, đơn vị để khắc phục những tồn tại hạn chế, tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công. Kết thúc cuộc giám sát, Ban đã có báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Thông tin từ báo cáo kết quả giám sát của Ban là những cứ liệu quan trọng để đại biểu thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Các kiến nghị của Ban qua cuộc giám sát đã được UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiêm túc thực hiện.

NGUYỄN CÔNG
Quay trở lại đầu trang