Cập nhật 13:31 | 23/01/2020 (GMT+7)
.
HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát các chương trình, dự án đầu tư công
08:20 20/01/2020
Để phục vụ tốt công tác thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cần chủ động khảo sát thực tế nắm tình hình địa phương, đơn vị nơi có dự án, công trình để lấy ý kiến tham gia của người dân và đối tượng chịu tác động trực tiếp; thu thập thông tin từ nhiều kênh khác nhau nhằm cung cấp thông tin cho thành viên Ban tham gia nghiên cứu ngay từ đầu. Đối với hoạt động giám sát, thành phần mời tham gia đoàn giám sát cần có người hiểu biết chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn.
HĐND tỉnh Quảng Bình giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư công
08:25 18/01/2020
Nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư công, bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị, khi giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Quảng Bình thường kết hợp giữa giám sát trực tiếp và gián tiếp. Bởi, vừa nghe báo cáo, vừa khảo sát thực tế mới có thể thấy hết những vấn đề xảy ra ở cơ sở mà đối tượng giám sát chưa báo cáo rõ. Từ đó, đoàn giám sát đã có kiến nghị khắc phục, được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu
08:24 18/01/2020
Để nâng cao vai trò của đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhất là các đại biểu chuyên trách nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, bên cạnh thường xuyên cử các đại biểu chuyên trách tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đại biểu; tham gia các đợt giám sát, khảo sát do các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức… Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề hỗ trợ kinh phí để đại biểu thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, trang cấp một số trang thiết bị cần thiết để các đại biểu hoạt động hiệu quả.
Hội đồng nhân dân tỉnh Long An
08:20 16/01/2020
Năm 2019, thuận lợi là cơ bản nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long An tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt ở mức khá cao (9,41%), bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm từ 9% đến 9,5%; thu ngân sách khoảng 18.000 tỷ đồng, vượt khá xa so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên… Trong thành tựu chung đó có đóng góp tích cực của HĐND tỉnh với nhiều đổi mới trong hoạt động, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.
Chất vấn, giải trình tại kỳ họp và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên
08:20 16/01/2020
Mỗi kỳ họp, phiên họp chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đều được rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn. Hoạt động chất vấn, giải trình của các đại biểu HĐND được gắn với thi đua của Tổ đại biểu, Khối các Ban HĐND tỉnh hàng năm. Nhờ đó, các phiên giải trình, chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, cầu thị; từng vấn đề, nhất là những hạn chế, tồn tại đã được các đại biểu HĐND nêu rõ, hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cùng các biện pháp khắc phục và thời gian hoàn thành.
Lúng túng trong bố trí nhân sự các Ban HĐND cấp huyện, xã
08:24 14/01/2020
Để nâng cao chất lượng đại biểu dân cử, chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Trong đó, có giải pháp nâng cao và tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Đối với cấp huyện, xã, muốn nâng cao chất lượng đại biểu chuyên trách, nhất là chuyên trách tại các Ban HĐND, khắc phục tình trạng lúng túng trong bố trí nhân sự như hiện nay, việc đầu tiên cần sớm quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban HĐND chuyên trách như các chức danh lãnh đạo, quản lý khác.
Giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang
09:43 12/01/2020
Để tổ chức phiên giải trình đạt hiệu quả, sau khi tiếp nhận báo cáo của đơn vị giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang phân công Văn phòng, các Ban phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khảo sát thực tiễn, ghi hình ảnh cụ thể; Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng bộ câu hỏi chặt chẽ, đúng trọng tâm từng nội dung giải trình, đánh giá ưu điểm, hạn chế, đề xuất lộ trình khắc phục chuyển đến chủ tọa làm cơ sở kết luận tại phiên giải trình; tùy theo tính chất, phạm vi, nội dung mà thành lập tổ tư vấn, mời chuyên gia.
Khảo sát, giám sát chuyên đề về đầu tư công
09:39 12/01/2020
Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề về đầu tư công của HĐND cấp huyện, một yêu cầu đặt ra là cần nâng cao năng lực, trách nhiệm của thành viên đoàn giám sát. Theo đó, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của HĐND (Thường trực, Ban HĐND), chú trọng đến năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn về lĩnh vực. Về lâu dài, phải tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn để thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.
Phiên họp Thường trực HĐND huyện Sơn Động, Bắc Giang
07:39 11/01/2020
Chất lượng các phiên họp Thường trực HĐND huyện Sơn Động, Bắc Giang hàng tháng và giao ban mở rộng ngày càng được nâng lên. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức được quan tâm: Chỉ đưa vào chương trình phiên họp những vấn đề đã chuẩn bị chu đáo về nội dung và được thẩm định; cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan cho đại biểu. Đối với các nội dung phiên họp xem xét việc trả lời chất vấn và yêu cầu các cơ quan giải trình, cần quan tâm phân công nhiệm vụ và phát huy vai trò của các Ban; có định hướng thành viên các Ban lựa chọn vấn đề chất vấn, giải trình phải có tính bức xúc, có tầm ảnh hưởng lớn.
Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương giám sát về đầu tư công
07:39 11/01/2020
Các kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương qua giám sát chuyên đề và tổ chức phiên giải trình về đầu tư công đã được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, những khó khăn, bất cập do nguyên nhân khách quan chưa khắc phục được đang tiếp tục gây trở ngại, làm chậm tiến độ giải ngân nhiều dự án đầu tư công. Đó là việc xây dựng, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm còn nhiều khó khăn; cơ chế 2 giá của pháp luật về đất đai tiếp tục gây khó cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng hay một số quy định vẫn còn vướng khi thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019.
Quay trở lại đầu trang