Cập nhật 21:17 | 23/10/2019 (GMT+7)
.
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương
08:11 22/10/2019
Thường trực HĐND là cơ quan hoạt động thường xuyên của HĐND nhưng Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương chỉ giao cho những nhiệm vụ, quyền hạn như: Triệu tập kỳ họp, đôn đốc, kiểm tra, điều hòa, phối hợp, báo cáo và giữ mối liên hệ… đã phần nào hạn chế hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND. Luật hoàn toàn không có quy định về cơ chế HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND nên việc xem xét, quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội rất sinh động tại địa phương đành phải chờ kỳ họp của HĐND mới có thể giải quyết được.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 7 tại Bạc Liêu
07:33 19/10/2019
Cùng với sự phát triển của tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã đặt ra mục tiêu phấn đấu là quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND các cấp trong tỉnh. Để thực hiện mục tiêu đó, việc làm đầu tiên của Thường trực HĐND tỉnh là phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của UBTVQH tổ chức các lớp tập huấn cho các đại biểu HĐND từ tỉnh đến xã; in ấn và cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho từng đại biểu.
09:01 07/08/2019
Đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên cho rằng, kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin trong nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh cho biết: Thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương sớm rà soát, xem xét để giải quyết, trả lời kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri.
08:16 17/10/2019
Việc tăng giờ làm cần thực hiện theo lộ trình cụ thể, khoa học để thực hiện cải cách tiền lương; tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình cụ thể và xem xét đến các yếu tố đặc thù; cân nhắc kỹ cấp phó tối đa và biên chế tối thiểu; bổ sung quy định việc chuyển viên chức từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghệp khác… là những vấn đề được nhiều cử tri là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng quan tâm tại Hội nghị TXCT chuyên đề do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức mới đây.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
07:54 14/10/2019
Yêu cầu đặt ra cho công tác quy hoạch cán bộ là phải có tầm nhìn chiến lược, không chỉ bố trí được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và điều kiện hoạt động cho hiện tại mà còn phải chuẩn bị dài hơi, có dự nguồn để bố trí vào các chức danh trong Thường trực của HĐND tỉnh khi có biến động về nhân sự. Việc này rất quan trọng nhưng lâu nay chưa được quan tâm đúng mức. Giải “bài toán khó” này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam VÕ HỒNG đặc biệt lưu ý đến vai trò chủ động của Thường trực HĐND đương nhiệm trong đề xuất bố trí nhân sự những vị trí chủ chốt cho nhiệm kỳ tới.
08:24 13/10/2019
Thời gian vừa qua, HĐND các địa phương tổ chức nhiều kỳ họp bất thường để bàn thảo, quyết định những nội dung rất quan trọng trên địa bàn, có phạm vi điều chỉnh rộng ở địa phương và thực hiện cho nhiều năm. Việc HĐND tổ chức thêm những kỳ họp trong năm để thảo luận, quyết định những chủ trương, chính sách, quy định đặc thù của địa phương rất cần thiết. Tuy nhiên, HĐND các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, sắp xếp thêm những kỳ họp thường lệ trong năm để các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nội dung.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
07:37 11/10/2019
Nhấn mạnh thực tế công tác quy hoạch còn nhiều vấn đề băn khoăn, xuất phát từ chính những quy định thiếu tính thống nhất về tổ chức bộ máy của HĐND trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hạnh cho rằng: Chỉ khi thống nhất được khung của bộ máy thì công tác quy hoạch cán bộ mới thực sự có ý nghĩa và phát huy hiệu quả. Khi đó, chúng ta mới có được quy hoạch dài hạn để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhằm tạo ra những đại biểu dân cử chuyên nghiệp.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
08:19 10/10/2019
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và vai trò chủ động của Thường trực HĐND trong công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đặc biệt quan trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đại biểu, nhất là đại biểu giữ chức danh chủ chốt phải được thực hiện trong quy trình công tác cán bộ của Đảng, của hệ thống chính trị. Qua đó, mới có thể tìm kiếm, gây dựng, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh trách nhiệm với hoạt động của HĐND.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
08:02 09/10/2019
Công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới. Việc lựa chọn nhân sự bầu cử và bố trí nhân sự trong HĐND cũng là lựa chọn tương lai cho cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Do vậy, công tác chuẩn bị nhân sự HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ và phải được xem xét thật công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự bố trí làm đại biểu chuyên trách cần phải được quan tâm thật sự.
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026
08:09 07/10/2019
HĐND nhận lãnh sứ mệnh lớn lao là một thiết chế tạo nên giá trị của nền dân chủ, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, lựa chọn, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải vì việc để tìm người, lượng tài mà trao chức, nhằm xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước địa phương ngày càng vững mạnh hơn.
Quay trở lại đầu trang