Cập nhật 23:01 | 15/06/2019 (GMT+7)
.
Mối quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước và Hội đồng Nhân dân
08:05 13/06/2019
Nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và Kiểm toán Nhà nước, trong thời gian qua, nhiều địa phương đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Quá trình triển khai cho thấy, kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND.
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương
08:16 06/05/2019
Có thể nói, việc hướng đến số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách để giảm như Dự thảo là chưa thực sự sát với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đối với các Ban HĐND cấp tỉnh, nhiệm vụ chủ yếu vẫn do các đại biểu chuyên trách đảm nhận và chịu trách nhiệm. Ban HĐND sẽ xoay xở như thế nào nếu trong tương lai chỉ có 1 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách? Trong khi đó, lĩnh vực của mỗi Ban lại rất rộng, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều ngành…
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6 tại Quảng Ngãi
08:37 23/04/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN tại hội nghị
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6 tại Quảng Ngãi
08:36 23/04/2019
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của PHÓ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU ĐẶNG NGỌC HUY tại hội nghị
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6 tại Quảng Ngãi
08:36 23/04/2019
Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, căn cứ vào những quy định của pháp luật, Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Sau khi triển khai thực hiện, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đã đạt được nhiều kết quả, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn.
Nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân
08:34 18/04/2019
Để nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu, bên cạnh chú trọng tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động; đổi mới và tăng cường công tác thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu hoạt động; khen thưởng kịp thời đối với đại biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND… nhất thiết phải tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng số đại biểu ở khối Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp và quần chúng.
Nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri
08:00 17/04/2019
Bên cạnh tăng cường theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, để việc giải quyết của các cấp, các ngành được thuận lợi, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã định hướng cho đại biểu chủ động trả lời các kiến nghị thuộc nhóm đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, xã, nhưng chưa thực sự cấp bách, cần nguồn vốn đầu tư lớn, chưa nằm trong lộ trình đầu tư của giai đoạn hiện tại, nêu rõ nguyên nhân để cử tri chia sẻ; đồng thời, hướng cho đại biểu ngoài tiếp thu cần giải thích cho cử tri hiểu sự cố gắng của các cấp, các ngành.
Giải trình về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện và quảng cáo
08:43 11/04/2019
Tại phiên giải trình của Thường trực HĐND quận Ba Đình, Hà Nội mới đây về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện (karaoke, internet) và quảng cáo trên địa bàn, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Công Thành nhấn mạnh yêu cầu UBND quận, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra và xử lý các sai phạm, đặc biệt là tăng cường hậu giám sát đối với các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động; yêu cầu rõ lộ trình khắc phục…
Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 6 tại Tuyên Quang
08:47 10/04/2019
Thành phố Tuyên Quang yên bình, mến khách chào đón những người đồng nghiệp tại các cơ quan dân cử về dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 6 trong tiết trời se lạnh của mùa xuân còn sót lại. Chút không khí lạnh ấy, càng làm cho những vòng tay ôm, những cái bắt tay trìu mến trở nên ấm ấp, chân tình. Hội nghị vừa là dịp để gặp lại những người bạn thân quen, vừa là dịp để trao đổi, chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm từ thực tiễn để cùng đưa hoạt động của HĐND đi vào thực chất, phát huy thực quyền, ngày càng hiệu lực, hiệu quả.
Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 6 tại Tuyên Quang
08:46 10/04/2019
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại hội nghị
Quay trở lại đầu trang