Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND tỉnh Bạc Liêu
08:35 18/04/2020
Giám sát kết quả thực hiện những vấn đề các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh kiến nghị trước đây, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ các địa phương đến ngành chức năng để tiếp tục kiến nghị tháo gỡ, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Nhất là xung quanh việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý đất công và rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017, một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và Nhân dân.
12:20 19/05/2020
Thực hiện Chương trình giám sát, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thanh Bình làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hoá tại huyện Trấn Yên.
Giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương
07:10 14/05/2020
Thời gian qua, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương. Kinh nghiệm cho thấy, bên cạnh phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cán bộ của HĐND ngay từ khi định hướng giới thiệu đại biểu HĐND; bố trí cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn. Có quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ làm công tác HĐND, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ này.  
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của đại biểu
07:43 18/03/2020
Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu HĐND tỉnh, cần xem xét ban hành văn bản hướng dẫn thi hành một số nội dung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; quan tâm đầu tư các trang thiết bị, làm rõ cơ chế thuê chuyên gia phân tích, đánh giá về những nội dung liên quan đến hoạt động chất vấn, giám sát. Bên cạnh đó, cần có quy định cụ thể việc phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ, công chức với Thường trực HĐND tỉnh trong nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ đồng thời là đại biểu HĐND tỉnh.
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang
07:53 12/03/2020
Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, khoa học, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm. Qua đó, thể hiện rõ vai trò “đầu tàu” quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang
07:53 12/03/2020
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, được các đại biểu HĐND và cử tri trong toàn tỉnh đánh giá cao. Đây là động lực để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang
07:52 12/03/2020
Quá trình tổ chức giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang có những sáng tạo, đổi mới. Để nắm được các thông tin “đắt”, Đoàn đã tăng cường các cuộc khảo sát thực tế. Qua đó, đã chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém, cũng như nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đơn vị trong công tác quản lý, điều hành để xảy ra những tồn tại. Sau mỗi cuộc giám sát, Thường trực HĐND có kết luận rõ ràng, chi tiết các vấn đề… góp phần quan trọng tháo gỡ những “nút thắt” trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tham mưu đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát
07:45 29/02/2020
Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Văn phòng HĐND tỉnh cần tham mưu cho HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, giải quyết dứt điểm những bức xúc của cử tri. Vì vậy, sau khi có kết luận, bộ phận tham mưu phải thường xuyên theo dõi, cập nhật quá trình xử lý những kiến nghị giám sát; trường hợp xử lý chậm trễ phải có văn bản đôn đốc và đề nghị có văn bản trả lời cụ thể.
Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc Hội Đồng Nhân Dân
09:32 19/02/2020
Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, yêu cầu thực tiễn đặt ra là cần ban hành chính sách đặc thù cho công chức, người lao động công tác tại Văn phòng HĐND để thu hút cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn ở các sở, ban, ngành, địa phương về công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng với đó, cần sớm tổng kết việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh và quyết định mô hình Văn phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
Giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương
09:32 19/02/2020
Quá trình xem xét ban hành các chính sách theo thẩm quyền, thông qua giám sát của Thường trực HĐND, thẩm tra của các Ban HĐND và lắng nghe cử tri, HĐND tỉnh Quảng Trị có nhiều phát hiện, kiến nghị, thống nhất với UBND đưa ra khỏi chương trình hoặc điều chỉnh nội dung chính sách cho sát thực tế. Qua giám sát và TXCT, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, chất vấn giải trình để làm rõ những vấn đề liên quan, kiến nghị UBND, các cơ quan chuyên môn khắc phục.
Quay trở lại đầu trang