Cập nhật 14:09 | 27/03/2017 (GMT+7)
.
18:00 22/01/2017
“Càng đối thoại, càng lắng nghe, càng thấy được các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan dân cử TP nói riêng, chính quyền TP nói chung là xác đáng. Không chỉ đơn thuần là bức xúc tại cơ sở, đó còn là tâm huyết của người dân về việc xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM đã mở đầu câu chuyện với Báo Đại biểu Nhân dân bằng kinh nghiệm và tâm huyết của một đại biểu dân cử.
Giám sát hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:
07:48 04/05/2016
Trong đợt giám sát về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn từ năm 2013 đến tháng 3.2016 mới đây, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã có những “nhắn nhủ” khá cụ thể đến các đơn vị đang được UBND tỉnh giao trọng trách. Kỳ vọng thời gian tới Vĩnh Phúc tiếp tục là điểm đến tin cậy hàng đầu của các nhà đầu tư.
HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
08:26 22/02/2016
Kinh nghiệm của HĐND TP Hà Nội là cần kết hợp tốt giữa các hình thức và phương thức giám sát, giữa giám sát với khảo sát… giúp cho hoạt động giám sát của HĐND vừa bao quát, vừa chuyên sâu; tham gia sớm, sâu, chia sẻ thông tin trong suốt quá trình chuẩn bị tài liệu trình và giúp các cơ quan có đủ thời gian thẩm tra.
08:02 04/02/2016
Để có cơ sở quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND phải thực hiện tốt chức năng giám sát. Chức năng này phải được cụ thể hóa bằng pháp luật, quy định cụ thể trách nhiệm của chủ thể giám sát và các đối tượng chịu sự giám sát. Đồng thời, hình thức giám sát cũng cần cải tiến cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Hoạt động giám sát chuyên đề
08:14 21/01/2016
Tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương, chú ý đến chất lượng thành viên đoàn giám sát có chuyên môn, đi sâu khảo sát thực địa tại cơ sở; đánh giá đúng những kết quả đạt được và khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm… Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các ban HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
07:46 31/10/2015
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND phải quy định chế tài giám sát để gắn trách nhiệm các bên trong hoạt động giám sát. Chủ thể giám sát phải chịu trách nhiệm đối với những nội dung trong kết luận giám sát; đối tượng chịu sự giám sát chịu trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Dù là ai vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
08:34 12/09/2015
Việc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, các cơ quan trong bộ máy nhà nước là yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước vừa chặt chẽ vừa thông suốt, tránh sự chồng chéo, hoặc bỏ sót, dựa dẫm làm thay, hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Qua nghiên cứu các quy định liên quan đến thẩm quyền giám sát trong Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, có một số vấn đề cần trao đổi thêm.
08:18 09/09/2015
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND đã quy định một số nội dung về giám sát của Tổ đại biểu HĐND. Tuy nhiên, đây mới là những quy định chung nhất, có tính nguyên tắc. Để Tổ đại biểu thực hiện được chức năng quan trọng này, cần những quy định cụ thể, chi tiết hơn.
THÀNH PHỐ BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG
08:12 26/08/2015
Từ những kiến nghị bức xúc của cử tri, Thường trực HĐND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để làm rõ thực trạng, tìm ra nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm các bên liên quan để kiến nghị khắc phục.
08:19 18/08/2015
Việc mạnh dạn ban hành Nghị quyết sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề (trong trường hợp cần thiết), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định quyết tâm theo đến cùng việc thực hiện những lời hứa, kiến nghị sau giám sát, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri.
Quay trở lại đầu trang