Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
QH thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Nếu can thiệp quá sâu vào các luật thuế chuyên ngành thì sẽ làm mất đi tính tổng quát của Luật

08:44 | 26/10/2012
Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, một số ĐBQH cho rằng, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý công phu và khắc phục được nhiều hạn chế của Luật Quản lý thuế hiện hành theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thất thu thuế. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế quy định việc tổ chức thực hiện cho các chính sách thuế. Vì vậy, nội dung của các điều khoản được quy định trong Luật phải đề cập tới những vấn đề chung nhất về tổ chức thực hiện quản lý thuế và thực thi các luật thuế nói chung. Nếu để Luật Quản lý thuế can thiệp quá sâu vào các lĩnh vực chuyên ngành thì sẽ làm mất đi tính tổng quát của một luật mang tính thủ tục.

ĐBQH Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình): Can thiệp quá sâu vào các luật thuế chuyên ngành sẽ làm mất đi tính tổng quát của Luật Quản lý thuế

Nhìn chung, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý công phu và đã khắc phục được nhiều hạn chế của Luật Quản lý thuế hiện hành theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thất thu thuế. Tuy nhiên, theo nhận thức của tôi thì Luật quản lý thuế là luật quy định về thủ tục, các hành vi ứng xử của người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong thực thi quản lý thuế, quy định về cách thức vận hành của các chính sách thuế hay nói cách khác Luật Quản lý thuế là luật quy định việc tổ chức thực hiện cho mọi chính sách thuế. Vì vậy, nội dung của các điều khoản được quy định trong luật phải đề cập tới những vấn đề chung nhất về tổ chức thực hiện quản lý thuế và thực thi các luật thuế nói chung. Tôi nghiên cứu kỹ nội dung của dự thảo Luật sửa đổi thì nhận thấy vẫn còn có khá nhiều nội dung thuộc các luật chuyên ngành của thuế như thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài được đề cập đến rất nhiều trong luật, cá biệt đôi khi còn đề cập quá chi tiết, ví dụ Điều 42 quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu và điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu... Trong tương lai, theo xu thế phát triển KT-XH sẽ còn có nhiều sắc thuế khác được ban hành. Như vậy việc Luật Quản lý thuế can thiệp quá sâu vào các lĩnh vực chuyên ngành sẽ làm mất đi tính tổng quát của một luật mang tính thủ tục. Tính ổn định của đạo luật cũng sẽ bị mất đi do thường xuyên bị thay thế, cập nhật, sửa đổi, bổ sung bởi các luật thuế chuyên ngành khác.

Về miễn xử phạt thuế tại Điều 111 quy định các trường hợp miễn xử phạt vi phạm pháp luật thuế quy định doanh nghiệp được miễn xử phạt vi phạm thuế trong những trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Nhưng có những trường hợp như đối với doanh nghiệp nhà nước thì tiền nộp thuế là tiền cấp từ ngân sách nhà nước, nếu ngân sách chậm cấp tiền sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ nộp thuế dẫn đến việc doanh nghiệp bị chậm nộp thuế và bị phạt, điều này là chưa hợp lý, cân nhắc thêm.

ĐBQH Nguyễn Văn Bình (TP Hải Phòng): Rút ngắn 1 ngày hoàn thuế cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất nhiều

Về trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế ở Điều 60, nhiều ý kiến đề nghị nâng thời hạn quyết định hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau từ 6 ngày làm việc lên 10 ngày. Với lý do hiện nay việc hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo Thông tư 28 ngày 28.11.2011 của Bộ Tài chính, theo đó cơ quan thuế trực tiếp quản lý nhận hồ sơ và làm các thủ tục để ra quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp được phân cấp cho Chi cục quản lý nhưng phải chuyển hồ sơ lên Cục thuế ra lệnh hoàn thuế sẽ mất nhiều thời gian. Do đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định 6 ngày làm việc là quá ngắn, gây khó khăn cho cơ quan quản lý thuế. Theo tôi, nếu cơ quan thuế hướng dẫn đầy đủ thủ tục quy trình hoàn thuế cho doanh nghiệp tốt thì thời hạn hoàn thuế sẽ rút xuống từ 4-6 ngày đối với doanh nghiệp, rút ngắn 1 ngày hoàn thuế là tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất nhiều, tiết kiệm chi phí, giá thành sản phẩm hạ, sức cạnh tranh lớn.

Về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, Điều 106, tôi cho rằng dự thảo Luật  quy định mức xử lý chậm nộp 0,07% ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn 90 ngày là quá cao, không bảo đảm tính khả thi. Thực tế cho thấy, đa số doanh nghiệp chậm nộp đều là những doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh, nếu quy định mức 0,07% này bằng 25% năm sẽ làm cho doanh nghiệp khó khăn tiếp tục chồng lên khó khăn, vượt quá khả năng của người nộp thuế, dẫn đến nợ đọng thuế tăng cao hơn. Mặt khác, các doanh nghiệp chây ỳ nhằm chiếm dụng tiền thuế chỉ xảy ra khi lãi suất ngân hàng quá cao như năm 2011. Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước ta đã và đang tăng cường các biện pháp kiểm soát và quản lý chặt chẽ thị trường tiền tệ nhằm giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng đối với những trường hợp phát hiện các doanh nghiệp chây ỳ để chiếm dụng tiền thuế thì hệ thống pháp luật của chúng ta đã có chế tài xử lý cụ thể, từ xử lý hành chính tới truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy đề nghị nên giữ nguyên quy định hiện hành về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế. Việc xử lý chậm nộp tiền thuế về bản chất mức xử phạt 0,05% này là khoản lãi chậm nộp tiền thuế, không nên coi là tiền phạt. Nếu coi là tiền phạt sẽ bị gây hiểu lầm rằng, một hành vi vi phạm thuế sẽ bị xử phạt 2 lần, như vậy trái với quy định về xử lý vi phạm hành chính. Tôi cũng đề nghị không nên quy định cứng tỷ lệ tiền lãi, chậm nộp vào luật, nên giao vấn đề này cho Chính phủ quy định cụ thể nhằm bảo đảm tính linh hoạt khi áp dụng trong từng thời điểm khác nhau.

ĐBQH Lê Minh Hiền (Khánh Hòa): Đề nghị bổ sung quy định người nộp thuế được kê khai thuế bổ sung... nhằm khuyến khích người nộp thuế khai đúng, khai đủ

Tuy Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế không sửa đổi Điều 34 trong Luật hiện hành, nhưng để tương xứng với các điều đã được sửa đổi, tôi đề nghị UBTVQH xem xét Khoản 1, Điều 34 luật hiện hành quy định như sau: người nộp thuế được kê khai bổ sung thuế nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Tuy nhiên thực tế có trường hợp sau khi thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế không phát hiện được mà người nộp thuế tự phát hiện và thực hiện kê khai bổ sung nhưng cơ quan thuế không nhận vì trái với quy định tại Khoản 1, Điều 34. Nếu việc kê khai bổ sung này làm tăng số thuế phải nộp hoặc làm giảm số lỗ thì sẽ thất thu cho ngân sách. Vì vậy, Luật nên bổ sung trường hợp: người nộp thuế tự phát hiện các sai sót trong hồ sơ khai thuế, nhưng cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế chưa phát hiện ra hoặc chưa xử lý được kê khai bổ sung trong trường hợp việc kê khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp hoặc làm giảm số lỗ của người nộp thuế.

Tương tự tại Khoản 2, Điều 34 luật hiện hành quy định khai bổ sung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế. Như vậy chưa khuyến khích người nộp thuế khai đúng, khai đủ. Đề nghị Luật nên bổ sung quy định người nộp thuế được khai bổ sung trong trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 34 nói trên.

Nguyễn Vũ ghi
Quay trở lại đầu trang