Cập nhật 17:51 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
11:37 15/09/2015
(ĐBNDO)- Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 41, sáng 15.9, UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII.
09:15 14/09/2015
(ĐBNDO)- Sáng 14.9, dưới sự điều khiển của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 41.
16:03 10/09/2015
(ĐBNDO) - Phiên họp thứ 41, UBTVQH Khóa XIII, dự kiến sẽ khai mạc vào sáng 14.9.
23:17 14/07/2015
Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 39 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
21:19 14/05/2015
* Tờ trình về việc thành lập Tòa án nhân dân cấp cao: Nhất trí thành lập 3 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm các Tòa án nhân dân cấp cao hoạt động được ngay kể từ ngày 1.6 tới, không làm gián đoạn hoạt động xét xử
21:12 14/05/2015
Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII đã họp phiên thứ 38 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
22:10 12/05/2015
* Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Việc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ bất kỳ quy định nào cần được cân nhắc thận trọng, đánh giá tác động xã hội đầy đủ, giải trình rõ lý do sửa đổi
* Dự án Luật Trưng cầu ý dân: Làm rõ sự khác nhau giữa lấy ý kiến nhân dân và trưng cầu ý dân
* Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Cần bình tĩnh đánh giá, phân tích kỹ để có quyết sách đáp ứng được nguyện vọng của người lao động, phù hợp với mục tiêu của chiến lược an sinh xã hội
22:22 11/05/2015
* Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và những tháng đầu năm 2015: Có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng tăng trưởng thấp nhưng cần lý lẽ thuyết phục hơn vì sao đạt được những chuyển biến tích cực
* Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2015: Cần thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ và thận trọng, phấn đấu tăng thu từ nội địa và các nguồn thu bền vững
* Phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2014: Chưa bám sát vào thứ tự xử lý nguồn tăng thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
* Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động tài chính, thực hiện hiệu quả việc giảm thất thu và tiết kiệm các khoản chi từ NSNN
* Cho ý kiến về Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
20:31 10/04/2015
* Kết quả giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật: Số người bị oan không nhiều, các trường hợp sai phạm đã hạn chế đáng kể và giảm dần theo từng năm nhưng so với yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu của Hiến pháp năm 2013 thì việc phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm còn hạn chế
* Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của QH, UBTVQH năm 2016: QH chỉ giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIV * Cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHXHCN Việt Nam tại một số nước
Quay trở lại đầu trang