Cập nhật 00:02 | 16/11/2019 (GMT+7)
.
00:10 29/10/2019
Ngày 28/10/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ sáu tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
07:55 28/10/2019
Hôm nay, 28.10, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV sẽ bắt đầu tuần làm việc thứ 2 với chương trình nghị sự tập trung thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách và xây dựng luật.
22:59 24/10/2019
Ngày 24/10/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
17:46 22/10/2019
Ngày 22/10/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Quay trở lại đầu trang