Cập nhật 11:37 | 18/09/2019 (GMT+7)
.
22:51 23/05/2019
Ngày 23/5/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
23:49 22/05/2019
Ngày 22.5.2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV.
19:25 21/05/2019
Ngày 21/5/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại hội trường để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự án Luật Kiến trúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
23:38 20/05/2019
Ngày 20/5 /2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
23:02 06/11/2018
Ngày 06-11-2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
19:10 02/11/2018
Ngày 02-11-2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Quay trở lại đầu trang