Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
11:47 17/03/2016
(ĐBNDO) - Quyền năng giám sát của ĐBQH dường như mới chỉ thực hiện tốt khi lồng trong các hoạt động giám sát của QH, UBTVQH, các đoàn ĐBQH, còn hoạt động giám sát với tư cách cá nhân ĐBQH độc lập còn chưa được thể hiện mạnh mẽ. Đây không chỉ là việc của cá nhân đại biểu mà còn ở chất lượng, cơ cấu đại biểu và điều kiện hoạt động, đặc biệt là hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.
16:07 26/02/2016
(ĐBNDO) - Hoạt động quản lý sản xuất, nhập khẩu các phương tiện giao thông thời gian qua như thế nào trước tình trạng nhập khẩu nhiều thiết bị giao thông như xe đạp máy, xe đạp điện, toa tàu cũ? Cần có quy chế như thế nào trong quản lý các phương tiện tự chế như thiết bị bay, tàu ngầm là nội dung được quan tâm tại buổi làm việc của Đoàn giám sát của UBTVQH với Bộ Giao thông Vận tải sáng 26.2.
08:41 24/10/2012
Tờ trình của UBTVQH do PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU , TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU CỦA UBTVQH NGUYỄN THỊ NƯƠNG trình bày tại Phiên họp Quốc hội sáng 23.10.2012
08:39 29/06/2012
LTS: Theo tin từ VPQH, ngày 28.6.2012, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG đã ký chứng thực Nghị quyết số 30/2012/QH13 Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIII
ĐBND xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
08:40 17/06/2012
Khép lại hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ Ba, nhiều vấn đề nóng bỏng trong đời sống xã hội và những yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành đã được các thành viên Chính phủ nghiêm túc giải trình trước QH, trước cử tri. Nhìn lại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các ĐBQH cho rằng, chất vấn đã bám sát tình hình kinh tế – xã hội đất nước và phản ánh trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Với phần trả lời của các thành viên Chính phủ, có đại biểu hài lòng, những cũng có đại biểu chưa thỏa mãn vì Bộ trưởng trả lời không đúng trọng tâm và quá chung chung… Tuy nhiên, theo các ĐBQH, điều quan trọng nhất là hậu chất vấn. Các thành viên Chính phủ cần khẩn trương thực hiện những điều đã hứa trước QH và xử lý dứt điểm những hạn chế, yếu kém mà ĐBQH đã nêu ra.
08:59 16/06/2012
Theo quy định của pháp luật, các bộ, ngành tổng hợp và bộ chuyên ngành đều phải có trách nhiệm trong vấn đề quản lý vốn, tài sản nhà nước thuộc quyền quản lý của bộ, ngành mình - không thể khác được. Chính phủ khẳng định trước Quốc hội là: các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phải công khai, minh bạch hoạt động để có sự giám sát tốt hơn. Chậm nhất trong quý III.2012, Chính phủ sẽ ban hành đầy đủ hệ thống văn bản để quản lý tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, làm rõ hơn trách nhiệm của các bộ, ngành hơn và sẽ công khai cho nhân dân; đồng thời, định kỳ hàng năm sẽ báo cáo QH về vấn đề này…
08:56 16/06/2012
Việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng đã được Bộ Giao thông - Vận tải thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, quy định về công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ của Đảng, của Nhà nước và đúng thẩm quyền. Các bước đều bảo đảm tính dân chủ, tập thể, có đánh giá nhận xét của cấp ủy, chính quyền nơi ông Dũng công tác và có sự bàn bạc tập thể, sự thống nhất tuyệt đối của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông – Vận tải.
Quay trở lại đầu trang