Cập nhật 23:03 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
08:56 26/10/2012
Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý thu thuế. Nhưng quan trọng hơn luật phải có những quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, những người đã tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm, tạo ra của cải xã hội và đặc biệt là tạo nguồn thu để nộp ngân sách nhà nước…
08:44 26/10/2012
Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, một số ĐBQH cho rằng, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý công phu và khắc phục được nhiều hạn chế của Luật Quản lý thuế hiện hành theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thiểu thất thu thuế. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế quy định việc tổ chức thực hiện cho các chính sách thuế. Vì vậy, nội dung của các điều khoản được quy định trong Luật phải đề cập tới những vấn đề chung nhất về tổ chức thực hiện quản lý thuế và thực thi các luật thuế nói chung. Nếu để Luật Quản lý thuế can thiệp quá sâu vào các lĩnh vực chuyên ngành thì sẽ làm mất đi tính tổng quát của một luật mang tính thủ tục.
10:57 24/10/2012
Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, một số ý kiến cho rằng, quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước sẽ là một trong những nhân tố không những khuyến khích phát triển thị trường cung ứng điện mà còn là yếu tố thúc đẩy gắn doanh nghiệp hướng tới đầu tư kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần phải cụ thể hóa nguyên tắc, cấu trúc vận hành cơ chế giá bán điện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước…
11:15 20/06/2012
Điều kiện miễn đào tạo nghề luật sư; có cho phép viên chức hành nghề luật sư hay không; quyền, nghĩa vụ của luật sư; cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư, quy định mở rộng đối tượng được quyền yêu cầu luật sư bào chữa là những vấn đề còn ý kiến khác nhau khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư…
17:13 19/06/2012
Sau 8 năm triển khai thực hiện, Luật Hợp tác xã đã bộc lộ những hạn chế như chưa làm rõ được bản chất hợp tác xã; vị trí, vai trò của kinh tế hợp tác trong nền kinh tế nhằm định hướng khuyến khích phát triển hợp tác xã kiểu mới, phát huy vai trò của hợp tác xã để cùng với các thành phần kinh tế khác đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Do vậy, cần làm rõ nguyên nhân của thực trạng trên, nhất là những nguyên nhân do hành lang pháp lý…
16:11 18/06/2012
Việc ban hành Luật Xuất bản (sửa đổi) nhằm hoàn chỉnh hành lang pháp lý để vừa giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn, vừa điều chỉnh được những quan hệ mới phát sinh trong hoạt động xuất bản, đồng thời tạo điều kiện để lĩnh vực xuất bản tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhiệm vụ định hướng văn hóa, tư tưởng và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác hợp tác trong hoạt động xuất bản…
17:16 05/06/2012
Hôm nay, 5/6, QH dành trọn một ngày để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Báo cáo của UBTVQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khái quát được bức tranh tổng thể với những kết quả, thành tựu cũng như những mặt hạn chế, tồn tại…
17:08 04/06/2012
Thảo luận về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH, các ý kiến đều khẳng định, việc tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH là yêu cầu khách quan, yêu cầu tự thân của QH, đồng thời cũng là đòi hỏi của cuộc sống, nguyện vọng của cử tri.
10:00 02/06/2012
Thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013, các ý kiến đều đồng tình với quan điểm, căn cứ dự kiến Chương trình của UBTVQH là ưu tiên cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 11 của Đảng; những dự án đã rõ ràng về phạm vi điều chỉnh, về nội dung; kiên quyết không đưa vào những dự án chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, ngoài những căn cứ trên, cần tập trung xây dựng các dự án luật xã hội đang cần điều chỉnh; kiên quyết đưa ra những dự án luật không đủ điều kiện, nhưng không có nghĩa là vấn đề nào dễ thì làm trước, vấn đề nào khó thì để lại mà phải lấy yêu cầu bức xúc cần điều chỉnh của xã hội, của nhân dân để làm căn cứ và phải giao cho các cơ quan chức năng bảo đảm theo yêu cầu này.
Quay trở lại đầu trang