Cập nhật 15:36 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
13:42 17/02/2016
(ĐBNDO)- "Luật Biểu tình đã được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh và căn cứ vào Luật Ban hành văn bản pháp luật nếu Chính phủ không trình thì phải chịu trách nhiệm trước QH. Theo chương trình phải trình mà không trình thì phải báo cáo rõ lý do với QH, chứ UBTVQH không quyết cho lùi" - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thẳng thắn nêu rõ.
08:45 06/06/2014
Hiện nay, các cơ quan tư pháp có thể bị chi phối bởi ba vấn đề: một là chính trị, hai là tiền bạc, ba là tình cảm. Chính trị, tiền bạc, tình cảm đi vào Tòa thì Công lý sẽ cắp cặp ra đi. Vì thế, nếu nói thành lập tòa án khu vực để không có sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc của cơ quan tư pháp là chưa chắc chắn. Cho rằng việc yếu nhất hiện nay là đội ngũ cán bộ chứ không phải do tổ chức bộ máy, nhiều ĐBQH đề nghị phải đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ để cán bộ có trái tim đầy nhiệt huyết, nhưng cái đầu phải lạnh và bàn tay sạch thì mới làm cho cán cân công lý và công bằng xã hội được thực hiện.
08:36 23/05/2014
Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, đa số ĐBQH đồng thuận cao với việc quy định bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc vì thực tế cho thấy, không thể thực hiện thành công mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân nếu không áp dụng hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc. Tuy nhiên, từ những hạn chế trong khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế vừa qua, nhiều ĐBQH cũng cho rằng, để bảo đảm tính khả thi của quy định này thì phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; có lộ trình đầu tư nguồn lực cho y tế tuyến cơ sở để không còn tình trạng khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến…
08:33 23/05/2014
Tôi tán thành với quy định bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc, áp dụng với mọi đối tượng để chăm sóc sức khỏe nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện.
15:47 22/05/2014
Dù đã có nhiều cố gắng và tiếp thu nhiều ý kiến ĐBQH nhưng dự thảo luật chủ yếu mới chỉ tập trung cho những điều chỉnh về thủ tục hành chính và khắc phục những sai sót để kiểm soát quỹ được tốt hơn, chưa có những đột phá căn bản về cơ chế quản lý tài chính về chất lượng do đó vẫn còn rất nhiều vấn đề về chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và khả năng cân bằng quỹ. Những vấn đề này nếu không được khắc phục thì có lẽ chỉ sau một thời gian không lâu nữa sẽ lại phải đặt vấn đề sửa luật.
08:20 21/05/2013
Báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT, ỦY VIÊN ỦY BAN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992, TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 PHAN TRUNG LÝ trình bày
16:43 19/03/2013
Cho ý kiến về dự án Luật Tiếp công dân, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, công tác tiếp công dân hiện nay có nhiều tiến bộ, nhưng hiệu quả của công tác này biểu hiện ở chỗ các kiến nghị, các khiếu nại, các việc tố cáo được giải quyết có vừa lòng dân hay không thì chưa đạt yêu cầu. Do đó, tinh thần chung là sau khi có luật này thì liệu công tác đó có tốt hơn, đạt yêu cầu không? Phải đánh giá các tác động của luật và đã làm luật thì phải có mục tiêu như thế.
14:56 19/03/2013
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành ngày 1/6/2006 đến nay đã đạt được nhiều kết quả. Nhưng thực tiễn, cũng còn nhiều ý kiến về việc này. Do đó khi sửa đổi luật phải đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, thực tế xã hội. Nhìn ở bộ luật này, khâu nào là khâu đột phá để khi luật thông qua mang tính chất tạo đột biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách hiệu quả thì chưa có.
16:58 18/03/2013
Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, một số ý kiến cho rằng, cần phải tổng kết thực tiễn và chuẩn bị kỹ hơn, tốt hơn. Những vấn đề gì Chính phủ thấy cần phải sửa, cần phải ghi trong luật thì nên luật hóa cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Nếu sửa đổi 7 điều nhưng có tới 6 điều giao cho Chính phủ hướng dẫn thì có lẽ không cần thiết phải sửa đổi luật mà để Chính phủ sửa đổi nghị định…
Quay trở lại đầu trang