Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2022

19:31 | 19/05/2020
Chiều 19.5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Quốc phòng và An ninh thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Quốc phòng và An ninh.

Theo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 do Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Trần Tuấn Hinh trình bày, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Phát huy được sức mạnh của tập thể và vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên, tinh thần đoàn kết thống nhất, sự hợp tác, chia sẻ chân thành giữa cấp trên, cấp dưới, giữa đồng chí, đồng nghiệp, giữa các nhóm công việc.

Chi ủy đã làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với Thường trực Ủy ban, lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa sự lãnh đạo của Chi bộ với sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Ủy ban và lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh để đạt được mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị có chất lượng, hiệu quả cao.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc mừng Chi uỷ khoá mới

Các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị về những vấn đề cần thiết trong hoạt động lập pháp, giám sát; nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thẳng thắn góp ý phê bình và đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ sẽ tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020-2022. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận về định hướng hoạt động của Chi ủy, Chi bộ với công tác xây dựng, phát triển và củng cố tổ chức Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 và công tác phối hợp với Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban. Vai trò của Chi bộ, chi ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật. Vai trò của Chi bộ, Chi ủy trong mối quan hệ với các đoàn thể và đối với các hoạt động cụ thể về học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò của Chi bộ, Chi ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, giúp việc của Vụ chuyên môn; công tác tổ chức xây dựng đơn vị. Vai trò của Đảng viên trẻ trong các hoạt động của Chi bộ… Tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư, ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu Đảng viên đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ  2020 - 2022.

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020 - 2022; ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm Phó Bí thư; ông Phạm Ngọc Hải, Phó vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh, bà Trần Minh Thái làm Chi ủy viên.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
Quay trở lại đầu trang