Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội họp Phiên toàn thể lần thứ 17

15:58 | 06/05/2020
Ngày 6.5, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 17 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh. Phiên họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội và 40 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp

Tại Phiên họp, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tiến hành thẩm tra dự án Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (sửa đổi).

Tờ trình dự án Luật, do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày, nêu rõ mục đích của việc sửa đổi Luật lần này nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đây là chủ trương nhất quán, quan trọng, lâu dài, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày tờ trình dự án Luật

Cơ bản tán thành với việc sửa đổi Luật, tuy nhiên, một số thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị trong dự thảo Luật cần thể hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu

Các đại biểu cho rằng, việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giải quyết vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo mà cần đưa người có trình độ chuyên môn đi làm việc ở các nước, nhất là các nước bảo đảm an toàn, có thu nhập cao, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực không chỉ giúp tăng thu nhập cho người lao động, mà đây chính là nguồn nhân lực cho tương lai, thiết thực đóng góp xây dựng, phát triển đất nước. Việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không phải bằng mọi giá mà cần có sự tính toán rất kỹ, thể hiện hình ảnh người lao động Việt Nam có trình độ chuyên môn, sức khỏe, trí tuệ, hiểu biết văn hóa…

Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định quan điểm: Không chấp nhận cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bằng mọi giá mà có sự chọn lựa địa bàn, lĩnh vực. Và xu hướng hiện nay là chuyển mạnh theo hướng đào tạo qua các trường nghề và kết nối trường nghề với doanh nghiệp. "Học viên có thể nhận việc ngay với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, sau đó ra nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp này và khi trở về có nơi nhận", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.


Toàn cảnh phiên họp

Liên quan đến Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, dự thảo Luật lần này đã kế thừa quy định của Luật hiện hành, đồng thời khẳng định rõ vai trò và sự cần thiết của Quỹ trong giải pháp chủ động kịp thời bảo vệ và hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi bối cảnh khó lường trước các rủi ro, hỗ trợ mở rộng các thị trường mới và ổn định phát triển các thị trường cũ. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, việc sửa đổi quy định lần này nhằm xác định rõ, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nguồn hình thành không từ ngân sách nhà nước, và chỉ thành lập quỹ ở trung ương, nhưng việc sử dụng quỹ cho cả trung ương và địa phương.

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng nhiều tới việc làm của người lao động Việt Nam ở nước ngoài hiện nay, một số thành viên Ủy ban đề nghị, cần duy trì Quỹ này, bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời cho người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gặp khó khăn.

Khẳng định sự cần thiết của Quỹ, song Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết thực tế, vừa qua Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước được có phát triển nhưng "không chi được và cũng không thể quyết được do quản lý quá chặt”.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, đồng thời chỉ rõ, các quy định về mục đích, nội dung chi, hay công tác tổ chức bộ máy, kiểm tra giám sát hoạt động của Quỹ vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm.

Tại Phiên họp lần này, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2019. Đồng thời, tham gia thẩm tra việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); đề nghị gia nhập Công ước 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; và một số vấn đề giới cần quan tâm trong các dự án Luật sẽ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Chín tới.

Tin: Hồ Thăng Long
Ảnh: Quang Khánh
Quay trở lại đầu trang