Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi):

Còn ngổn ngang lắm!

18:27 | 06/03/2020
Dự luật có nhiều điểm mới, một số chính sách tiến bộ nhưng vẫn còn ngổn ngang lắm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nhận xét về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại Phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội chiều nay, 6.3.

Nhiều vướng mắc chưa có cơ sở pháp lý điều chỉnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua ngày 23.11.2009. Ngay sau khi Luật được ban hành, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn thi hành. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh ra đời đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Theo Tờ trình dự án Luật, thực tiễn thi hành Luật sau 10 năm đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, trong đó có những vướng mắc chưa có cơ sở pháp lý để điều chỉnh. 

Cụ thể, về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề, Luật 2009 chỉ cấp chứng chỉ hành nghề cho 6 loại đối tượng, chưa bao phủ hết các đối tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thực tế, gây khó khăn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. 

Về thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề, Luật không quy định thời hạn giá trị của chứng chỉ hành nghề - chứng chỉ hành nghề có giá trị vĩnh viễn. Quy định này gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc theo dõi, giám sát quản lý chất lượng hành nghề khi chuẩn hóa các điều kiện chuyên môn, cập nhật kiến thức y khoa liên tục và quá trình hành nghề của người hành nghề; không phù hợp với thông lệ quốc tế, gây khó khăn cho việc hội nhập của y tế Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới về khám bệnh, chữa bệnh. 


Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh  phát biểu tại phiên họp

Về phương thức cấp chứng chỉ hành nghề, Luật quy định việc cấp chứng chỉ dựa trên phương thức xét hồ sơ của người đề nghị cấp nên không đánh giá được thực chất trình độ, năng lực người hành nghề, chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo, không xác định được phạm vi hành nghề cụ thể của người hành nghề. 

Về hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, theo Luật có 4 tuyến gắn với tuyến hành chính. Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm y tế lại quy định phân tuyến dựa vào phân hạng bệnh viện để xác định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế... Vì vậy, trong quá trình hướng dẫn, tổ chức thực hiện đã phát sinh nhiều mâu thuẫn và bất cập. 

Một số nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như bệnh án điện tử, khám bệnh, chữa bệnh từ xa, đăng ký hành nghề... chưa được quy định cụ thể trong Luật nên chưa có cơ chế pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện. Vấn đề an ninh bệnh viện mới được tiếp cận dưới góc độ quy định các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, quyền và nghĩa vụ của người hành nghề, quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chưa có quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm an ninh bệnh viện khác như các biện pháp tổ chức bảo đảm an ninh chung, sự tham gia của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh bệnh viện hay vấn đề kinh phí bảo đảm cho hoạt động này.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Dự luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tập trung cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định, dự luật quán triệt quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao và phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân. Dự luật cũng đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh; tập trung đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Nhất trí việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 song tại phiên họp, nhiều đại biểu cho rằng, phải rà soát lại phạm vi điều chỉnh, đặc biệt là đánh giá tác động của các chính sách mới được đưa ra trong dự án luật. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng, phạm vi điều chỉnh hiện nay còn mênh mông, cần gom lại, tập trung hơn, bám sát các yêu cầu đang đặt ra trong thực tiễn. Ông Bùi Sỹ Lợi cũng lưu ý, dự luật đưa ra tới 13 chính sách, trong đó có những chính sách mới, có tác động rất lớn nhưng chưa được đánh giá tác động đầy đủ, ví dụ chính sách về tài chính y tế, chính sách về cấp chứng chỉ hành nghề, hội đồng y khoa quốc gia... 


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trình bày tờ trình dự án Luật

Nhìn từ góc độ của đối tượng chịu sự tác động của dự luật, đại diện các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam có chung quan điểm cho rằng, một số chính sách trong dự luật sẽ gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam Nguyễn Văn Đệ cho biết, Hiệp hội đã có rất nhiều văn bản đóng góp ý kiến nhưng Ban soạn thảo không tiếp thu và cũng không có phản hồi đối với các ý kiến này. Trong khi đó, theo ông, dự luật có một số quy định nếu được thông qua sẽ làm đảo lộn các hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước về y tế hiện đại, gây phản ứng dây chuyền đối với cả hệ thống y tế công lập và y tế tư nhân. Một số ý kiến cũng đề nghị xem xét việc đổi tên dự luật để thể hiện đúng nội hàm. 

Tại phiên họp, đại diện Ban soạn thảo đã giải trình các vấn đề được đại biểu đặt ra. Dự kiến dự luật sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Chín tới. Tuy nhiên, kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết rất băn khoăn về tính cần thiết và tính cấp thiết của dự luật này. Do nhiều vấn đề cốt lõi trong dự luật còn ngổn ngang, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị Ban soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự luật. Với tư cách là cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Về các vấn đề xã hội sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các bên liên quan đối với dự luật. 

Tin và ảnh: Quỳnh Chi
Quay trở lại đầu trang