Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.

Trao quyền, hỗ trợ thanh niên phát triển

12:05 | 27/02/2020
Sửa đổi Luật Thanh niên không chỉ nhằm làm tốt hơn Luật Thanh niên, mà còn hướng tới các vấn đề quan trọng là chuẩn bị cho lực lượng trẻ để tạo điểm chuyển cho sự phát triển của đất nước thời gian tới và bước vào hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tự tin những vẫn giữ được truyền thống dân tộc.

Đó là phát biểu của  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình tại Hội nghị Tham vấn ý kiến xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi), do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, khai mạc sáng 27.2.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội một số địa phương, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực thanh niên...

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám có 6 Chương và 62 Điều; so với Luật Thanh niên năm 2005 tăng 26 Điều và đã sửa đổi toàn diện theo Luật hiện hành (sửa 35/36 Điều, chỉ giữ lại Điều 1) với mục đích bảo đảm quyền và nghĩa vụ của thanh niên, quy định chính sách của Nhà nước đối với thanh niên nhằm tạo điều kiện để phát triển thanh niên; quy định tổ chức thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước với thanh niên. Tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... sau nhiều lần chỉnh lý, dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) được đưa ra hội nghị lần này gồm 7 chương, 45 Điều. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: “Việc tiếp thu ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) là việc làm rất có ý nghĩa để phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý chí vươn lên, có tri thức, có sức khỏe trở thành nguồn nhân lực chất lượng của đất nước”.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trình bày dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 7 Chương, 45 Điều.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định: Thanh niên là lực lượng xung kích trong xã hội, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống nhà nước và đời sống kinh tế - xã hội. Để huy động và phát huy tiềm năng của thanh niên, thúc đẩy sự tham gia đóng góp của thanh niên cho sự phát triển của quốc gia, Luật Thanh niên (sửa đổi) cần thể hiện được hơi thở của thời đại, những đòi hỏi của thời kỳ mới, như đề cao quyền con người, quyền công dân; tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; vấn đề dân tộc và hội nhập quốc tế; hay ở trong nước là các vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lực nhà nước, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa… Những vấn đề mới này cần thể chế hóa, lồng ghép vào các quy định nhiều hơn và sâu sắc hơn trong các chương về trách nhiệm của thanh niên, của Nhà nước, gia đình và xã hội.

Các ý kiến cũng cho rằng, Luật Thanh niên sẽ khác các luật khác ở chỗ có sự tham gia của thanh niên, nhưng sự tham gia này phải có ý nghĩa đầy đủ và hiệu quả. Muốn như vậy, phải trao quyền cho thanh niên, tạo môi trường, tôn trọng, hỗ trợ để họ có đầy đủ kiến thức, có tiếng nói trong các vấn đề của đất nước... Từ chỗ khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên, Luật cần có hệ thống chính sách tạo điều kiện cho tất cả thanh niên phát triển, không chỉ dành cho “thanh niên tinh hoa”.


Bà Phan Thị Lê Mai, cán bộ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, Luật Thanh niên cần tạo điều kiện, trao quyền, tạo môi trường để thanh niên tham gia đầy đủ và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các chính sách cho thanh niên, từ đó đề xuất chính sách cho thanh niên Việt Nam; cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành trong tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật cho thanh niên; chính sách của Nhà nước với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi...

Tin và ảnh: Ng. Phương
Quay trở lại đầu trang