Cập nhật 19:17 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra chính thức dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

15:49 | 19/05/2019
Chiều 19.5, tại Trụ sở các cơ quan của QH, Ủy ban Về các vấn đề xã hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ , thẩm tra chính thức dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…


Toàn cảnh Phiên họp 

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng, điều chỉnh lĩnh vực khá rộng với các quan hệ lao động có tính kinh tế - xã hội sâu rộng, tác động tới tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động. Từ năm 1994 đến nay, Bộ luật Lao động đã tạo lập các chuẩn mực pháp lý cho các chủ thể tham gia thị trường lao động, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện lao động cơ bản và từng bước thiết lập hành lang pháp lý đặt nền móng cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; đồng thời, quy định việc giải quyết tranh chấp lao động, xử lý đình công, xây dựng hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về lao động, tăng cường thanh tra lao động.

Việc sửa đổi Bộ luật Lao động (sửa đổi) lần này ngoài việc tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng, bảo đảm thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu rất quan trọng trong hội nhập quốc tế, đáp ứng tình hình mới cả về kinh tế - chính trị và xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh khẳng định, việc trình QH sửa đổi dự án Bộ luật Lao động ngay tại Kỳ họp thứ Bảy này thể hiện mạnh mẽ việc tôn trọng, tuân thủ cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định, các cam kết quốc tế mà nước ta đã ký kết, phê chuẩn; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị, sự nhất quán của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong hội nhập quốc tế.

Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) có phạm vi sửa đổi toàn diện với nhiều vấn đề mới, phức tạp, có những vấn đề chưa có tiền lệ ở nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy việc tham gia và thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và tiếp tục thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng, tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân về lao động, việc làm. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đề nghị các thành viên Ủy ban và đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tập trung nêu rõ đánh giá, quan điểm về: phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án Bộ luật; sự tương thích của dự án Bộ luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và dự kiến sẽ phê chuẩn trong thời gian tới, trong đó, chú ý tới Công ước 98 và các công ước khác của Tổ chức Lao động Quốc tế mà nước ta đang chuẩn bị gia nhập như Công ước 87, Công ước 105; việc bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Bộ luật với hệ thống pháp luật; việc lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, nhất là đối tượng chịu sự tác động; việc tiếp thu ý kiến của UBTVQH và ý kiến thẩm tra sơ bộ của cơ quan chủ trì soạn thảo…

Theo đánh giá của các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội, hồ sơ dự án Bộ luật đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ, hồ sơ dự án Bộ luật chưa giải trình cụ thể về ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án Bộ luật mà mới chủ yếu tập trung giải trình ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, cơ quan nhà nước. Trong khi đó, dự án Bộ luật có nhiều vấn đề mới, hiện còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau và được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Theo các đại biểu, cần tiếp tục lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động về các nội dung của dự luật, kể cả sau khi đã trình QH đã cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy.

Các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, nêu quan điểm về một số nội dung liên quan đến quan hệ lao động như: hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể, cơ chế giải quyết tranh chấp lao động và đình công, nhất là trong bối cảnh có thêm tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nằm ngoài hệ thống của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, các vấn đề, nội dung khác liên quan đến tiêu chuẩn lao động trong dự thảo Luật cần được thảo luận, phân tích cụ thể hơn chứ không chỉ tập trung vào 6 vấn đề mà Tờ trình của Chính phủ nêu để thấy rõ việc đáp ứng, tác động của Bộ luật với thị trường lao động, quan hệ lao động.

Nêu quan điểm của Thường trực Ủy ban Pháp luật về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành nêu rõ, cần báo cáo rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của đề xuất này. Các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng cho rằng, Ban soạn thảo cần đánh giá toàn diện các tác động tích cực và tiêu cực đối với thị trường lao động khi  ghi nhận “quyền nghỉ hưu” và thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; tác động đối với người lao động (gồm cả nhóm được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn). Bên cạnh đó, cần dự liệu phản ứng của dư luận xã hội để có phương án truyền thông chính sách căn cơ, nhất quán; tiếp tục tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, đặc biệt là ý kiến của người lao động, người sử dụng lao động, ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để bảo đảm lựa chọn được phương án phù hợp và tối ưu và có dự thảo văn bản quy định chi tiết để trình QH xem xét, đánh giá về tính khả thi của đề xuất này.

Tin và ảnh: Quỳnh Chi
Quay trở lại đầu trang