Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

19:12 | 06/05/2019
Chiều 6.5, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiến hành thẩm tra dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham dự Phiên họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt chủ trì Phiên họp.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết: Từ năm 2009 đến nay, Đảng đã ban hành các Nghị quyết với nhiều chủ trương, quan điểm mới về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, an ninh liên quan đến dân quan tự vệ cần được thể chế. QH ban hành Hiến pháp và nhiều luật liên quan đến dân quân tự vệ, trong khi đó, một số quy định của Luật Dân quân tự vệ có nhiều điểm không còn phù hợp, thiếu thống nhất, chưa đầy đủ, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Qua tổng kết thực hiện Luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân quân tự vệ đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ… Để khắc phục tồn tồn tại trên, việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ là cần thiết.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Phiên họp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Dự thảo Luật đã điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định mới, trong đó điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của dân quân tự vệ, quy định dân quân tự vệ thường trực là một trong những thành phần của dân quân tự vệ, không luân phiên trong dân quân cơ động. Ngoài ra, bổ sung quy định lồng ghép đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ với đăng ký nghĩa vụ quân sự; bổ sung quy định đối tượng miễn, hoãn, thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; điều chỉnh bổ sung quy định về sử dụng ngân sách, kinh phí chi cho dân quân tự vệ…  

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Hồ sơ dự án Luật cơ bản được xây dựng đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình QH thảo luận cho ý kiến.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng của dự án Luật, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, đánh giá rõ hơn tác động của một số chính sách mới về tổ chức, chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm thực hiện. Về tổ chức, mở rộng lực lượng dân quân, tự vệ, Ban soạn thảo nghiên cứu quy định về tổ chức, mở rộng dân quân tự vệ cho phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này, bảo đảm hiệu quả hoạt động, tránh tăng biên chế và kinh phí, theo hướng tinh gọn hơn nhưng hiệu quả hơn.

Cho ý kiến về dự án Luật, các ý kiến cơ bản tán thành với việc cần thiết ban hành Luật. Cơ bản đồng tình với nội dung của dự thảo Luật, tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị, cơ quan soạn thảo cần làm rõ việc bổ sung các chức danh trong hệ thống chỉ huy dân quân tự vệ và quy định chức vụ Thôn đội trưởng kiểm chỉ huy dân quân tại chỗ kiêm nhiệm.


Toàn cảnh phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Có ý kiến cho rằng, tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang, do đó, cần nghiên cứu quy định Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm kinh phí chủ yếu cho hoạt động của lực lượng tự vệ, nhất là tự vệ trong các doanh nghiệp để tương xứng như đối với dân quân nhằm tránh gây khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, dự thảo Luật cơ bản bảo đảm phù hợp với chủ trương về phát triển lực lượng dân quân tự vệ tại Nghị quyết 28 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các Nghị quyết, chỉ thị về Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề cần lưu ý, là cần tiếp tục quán triệt, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, giảm số người hoạt động không chuyên trách, cải cách chế độ tiền lương mới được ban hành. Phó Chủ tịch QH lưu ý, Luật này phải giải quyết hài hòa, hợp lý giữa việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với bản chất là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly khỏi sản xuất vững mạnh, rộng khắp nhưng phải tinh gọn trong tổ chức bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách, nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực.

Các ý kiến tại Phiên họp cho rằng cần có các chế độ, chính sách thiết thực mới có thể động viên được lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch QH, cần rà soát lại các quy định về phụ cấp, quy định về chi ngân sách để bảo đảm tính khả thi, tránh mâu thuẫn với các luật khác, phù hợp với chủ trương cải cách tiền lương, chế độ phụ cấp đã được ban hành.

Tin và ảnh: Hà An
Quay trở lại đầu trang