Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Xây dựng Đảng bộ thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng đoàn QH, Lãnh đạo QH

08:30 | 30/07/2015
Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÀO NGỌC DUNG

Từ bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch QH tại Đại hội chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng, bối cảnh quốc tế và trong nước thời gian tới vừa tạo ra nhiều thuận lợi, cơ hội phát triển, nhưng vừa mang lại không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của Văn phòng và các cơ quan của QH là rất nặng nề và to lớn, vì đây là công tác rất hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm liên quan đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước.

Do vậy, Đảng bộ cần luôn sát cánh cùng Đảng đoàn và Lãnh đạo các cơ quan của QH để nâng cao hơn nữa năng lực công tác, chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất đúng tầm với Đảng bộ cơ quan tham mưu cấp chiến lược của QH. Chú trọng nâng cao khả năng nắm bắt thông tin nhanh, nhạy, chính xác và xử lý thông tin kịp thời, kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế, tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; khắc phục cho được tình trạng tham mưu ngược, tức là cấp trên phải nghĩ ra việc, thậm chí chỉ ra cả cách làm thì cấp dưới mới biết, mới làm hoặc mới biết làm như hiện nay một số cơ quan Trung ương đang gặp phải. Trong các hoạt động, cần lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nội dung hàng đầu, là thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm. Không thể có tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nếu nhiệm vụ chính trị không hoàn thành, và ngược lại không thể có cơ quan vững mạnh nếu như tổ chức Đảng ở đó không trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phấn đấu trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối.

Từ thực tiễn cho thấy, bài học bao trùm trong nhiệm kỳ vừa qua chính là sự đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, phát huy vai trò tổ chức Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị để chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Do đó, nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đảng bộ thành một khối đoàn kết thống nhất, phấn đấu để Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết và chỗ dựa vững chắc của Đảng đoàn và Lãnh đạo QH. Đoàn kết phải trên cơ sở nguyên tắc của Đảng. Muốn vậy, các cấp ủy cần duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong Đảng ngay từ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; các tổ chức Đảng của QH phải là nơi mở rộng và phát huy dân chủ tốt nhất trong nội bộ Đảng, tạo được không khí cởi mở, chân thành, chia sẻ trong mỗi tổ chức và mỗi cơ quan.  

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến chi bộ, triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên làm chủ thể để triển khai mọi nhiệm vụ, khắc phục cho được bệnh coi nhẹ công tác đảng, coi nhẹ sinh hoạt đảng, nặng về chuyên môn thuần túy. Trong đó, cần thực hiện tốt bốn yêu cầu: duy trì kỷ cương, nền nếp sinh hoạt đảng (Thực tế thời gian qua có không ít chi bộ và một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ quan Trung ương vẫn coi nhẹ việc sinh hoạt chi bộ). Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng, coi trọng tự phê bình và phê bình. Tăng cường kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng với phương châm giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vướng mắc, vấn đề phát sinh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và cấp ủy viên.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy với Đảng đoàn, Lãnh đạo QH và các cơ quan của QH, giữa các chi ủy, đảng ủy trực thuộc với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị... Các cấp ủy cần tăng cường và đổi mới công tác dân vận hơn nữa với trọng tâm nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng chính sách, pháp luật hợp lòng dân. Quan tâm phối hợp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để các đoàn thể hoạt động đúng điều lệ, phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và tạo không khí phấn khởi, động lực tinh thần trong toàn cơ quan.

____________________

* Tít bài do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quay trở lại đầu trang