Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Công đoàn VPQH sẽ thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng bộ

08:26 | 30/07/2015
Từ những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn VPQH nhận thấy, sự quan tâm sâu sát, định hướng hoạt động của các lãnh đạo QH, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, sự tạo điều kiện của lãnh đạo VPQH, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH là cơ sở hết sức quan trọng, là động lực, khích lệ đồng thời cũng là yêu cầu các tổ chức đoàn thể, trong đó có Công đoàn phải vận động, hướng hoạt động đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo VPQH với Công đoàn, Đoàn thanh niên là một trong những minh chứng cụ thể. Tổ chức đối thoại công khai, rộng rãi là việc làm thiết thực triển khai Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, được cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên đánh giá cao.

Qua đối thoại, thông tin được cung cấp đầy đủ hơn, nhiều vấn đề về chế độ, chính sách được trực tiếp giải đáp, làm rõ; giúp lãnh đạo VPQH nắm và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở các đơn vị. Qua đối thoại, các đoàn thể có định hướng tổ chức phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động trong đó có việc phối hợp với thủ trưởng cơ quan chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt được tình hình triển khai nhiệm vụ của VPQH, từ đó hiểu và thực hiện tốt hơn các chủ trương, quy định, chính sách mới và thích ứng với sự đổi mới về cách thức điều hành, quản lý của lãnh đạo VPQH.

Quan trọng nhất là không khí dân chủ trong hội nghị đã được xây dựng từ việc lãnh đạo VPQH, Thường trực Đảng ủy, đại biểu tham dự hội nghị thẳng thắn, cởi mở trao đổi từng vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, cách tháo gỡ, xử lý. Tuy chỉ mới bắt đầu từ năm 2014 và vẫn còn một số ý kiến khác, song việc tổ chức Hội nghị đã bước đầu thành công, vì nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tưởng chừng khó được giải quyết đã được lãnh đạo VPQH xem xét giải quyết hợp tình, hợp lý.

VPQH là một trong số ít đơn vị thành lập muộn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tháng 5.2012). Tuy muộn màng, song đây là việc làm hết sức ý nghĩa, nhất là đối với cán bộ nữ chúng tôi, thể hiện sự quan tâm cụ thể của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VPQH.

Công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức đã gắn với việc đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, tạo cơ hội, điều kiện để nữ cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, tích cực tham gia mọi hoạt động của VPQH. Đặc biệt, việc 2 nữ đồng chí giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị - Phó chủ tịch QH, 2 nữ đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban của QH, Trưởng ban của UBTVQH, 16 nữ đồng chí giữ cương vị lãnh đạo VPQH, Phó chủ nhiệm, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, lãnh đạo cấp vụ… là kết quả rất đáng để tự hào của công tác cán bộ nữ trong Đảng bộ khi báo cáo trước Đại hội và tin trưởng rằng đây sẽ là nguồn nhân lực quý báu trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chuẩn bị cho bầu cử QH Khóa XIV sắp tới.

Hằng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cơ quan chủ động phát động, hưởng ứng nhiều chương trình hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các cơ sở chăm sóc người có công và nhiều gia đình chính sách. Niềm vui của các thương binh, gia đình liệt sĩ, những gương mặt rạng ngời của các em học sinh nghèo trước phần quà là những tấm áo do đoàn viên Công đoàn quyên tặng, lời cảm ơn chân thành của các cô giáo trường THCS của một xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Cẩm Khê, Phú Thọ trước tấm lòng vàng của đoàn viên Công đoàn Vụ Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Hậu… như cổ động, khích lệ Công đoàn cần phải làm tốt hơn nữa công tác này.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là công tác quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Sự lãnh đạo về mọi mặt của Đảng đối với các đoàn thể nhằm góp phần phát huy sức mạnh, vai trò của các tổ chức ấy trong vận động quần chúng tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện cụ thể của VPQH, chúng tôi mong muốn rằng Công đoàn không chỉ là chỗ dựa vững chắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mà bằng sự cố gắng, nỗ lực của mình, và thông qua những hành động cụ thể, Công đoàn sẽ thực sự trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng bộ, lãnh đạo VPQH, giúp VPQH chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, công chức, viên chức, ngườâi lao động hăng say, sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ và cơ quan ngày càng vững mạnh.

Phạm Thúy Chinh
Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH
Quay trở lại đầu trang