Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VPQH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh

08:26 | 30/07/2015
Như trong phát biểu của Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại Đại hội, Đảng bộ cơ quan VPQH, mỗi Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ có vai trò hết sức quan trọng, có tính chất rất đặc thù trong tổ chức và hoạt động. Chi bộ Vụ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã nhận thức được vị trí, vai trò và tính chất đặc thù đó. Trong thời gian qua, bằng nhiều hình thức khác nhau trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thường xuyên trao đổi, thảo luận để thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên về tác dụng và bản chất của phát huy dân chủ.

Thực tiễn trong hoạt động của Chi bộ thời gian qua cho thấy, nếu thực sự phát huy dân chủ sẽ mang lại tác dụng thiết thực cho Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Cụ thể là phát huy dân chủ là phương pháp tốt nhất để thực hiện các công việc của chi bộ hoặc công việc chuyên môn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Phát huy dân chủ thực sự sẽ đề cao trách nhiệm, nâng cao năng lực của Bí thư Chi bộ và người chủ trì từng công việc. Phát huy dân chủ là cơ hội tốt để cán bộ, đảng viên trong chi bộ học hỏi lẫn nhau về phương pháp, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao năng lực của bản thân.

Mặt khác, khi thống nhất nhận thức về bản chất của phát huy dân chủ thì sẽ giúp Bí thư Chi bộ, chi ủy và các đảng viên có phương pháp, cách thức để tham gia vào quá trình phát huy dân chủ trong Chi bộ phù hợp nhất. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã tự giác, tích cực, mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tạo không khí sôi nổi, cởi mở, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đã từng bước trưởng thành, công việc của Chi bộ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Nhằm tiếp tục phát huy dân chủ tại cơ sở, Chi bộ Vụ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ xác định tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung vào Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị; tạo cơ chế bảo đảm cho các cá nhân, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng cơ quan. Tăng cường sự phối hợp giữa Lãnh đạo đơn vị với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ, chăm lo đời sống vật chất và cả tinh thần cho công chức. Sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng. Xây dựng tác phong công chức văn minh, lịch sự.

Phạm Tất Thắng
Phó bí thư Chi bộ, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ
Quay trở lại đầu trang