Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.

Hà Nội: Đề nghị lấy phiếu tín nhiệm hàng năm tại kỳ họp cuối năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ

19:32 | 17/05/2014
Đoàn ĐBQH TP vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Đa số ý kiến thống nhất với việc sửa đổi Nghị quyết nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của những người giữ các chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn trước QH, HĐND và trước cử tri cả nước.

Tuy nhiên, tại điểm b, khoản 3, Điều 1, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ khái niệm lấy phiếu đối với các thành viên khác của UBND để bảo đảm tính thống nhất trong cả nước; nghiên cứu không nên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh là thành viên UBTVQH hoặc Trưởng các ban HĐND. Về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm (Điều 7), có ý kiến đề nghị nên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm hàng năm tại kỳ họp thường lệ cuối năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ. Tại khoản 7, Điều 8, đề nghị quy định 2 mức độ là tín nhiệmtín nhiệm thấp thay vì 3 mức quy định như trong dự thảo là tín nhiệm cao, tín nhiệmtín nhiệm thấp. Tại Điều 18, đề nghị bổ sung quy định về những trường hợp cách chức ngay tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm… Một số ý kiến đề nghị quá trình kiểm điểm để đánh giá mức độ tín nhiệm cần đi sâu vào từng chức danh, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng kiểm điểm các chức danh chung một mẫu…

DIỆP ANH
Quay trở lại đầu trang