10 năm thực hiện Nghị quyết 816/2009/UBTVQH12 về nâng cấp lên báo loại I và đổi tên thành Báo Đại biểu Nhân dân
9 giờ 27 phút ngày 16.10.2009, tại phòng làm việc, Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã ký duyệt măng sét Báo Đại biểu Nhân dân, để rồi 4 ngày sau, số đầu tiên của tờ báo in loại I ra mắt bạn đọc cả nước. Với những người trực tiếp thực hiện đề án nâng cấp Báo ngày ấy, dấu mốc lịch sử này xuất phát từ chính đòi hỏi trong thực tiễn hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp và nhu cầu của đời sống xã hội.
10 năm thực hiện Nghị quyết 816/2009/UBTVQH12 về nâng cấp lên báo loại I và đổi tên thành Báo Đại biểu Nhân dân
Từ đòi hỏi của thực tiễn
BẠN ĐỌC VIẾT
Chỉ số và thăng hạng
Năm 2018, tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp là 86.53/100 điểm, xếp thứ 3/18 bộ. Trong đó, điểm do Bộ Nội vụ tổng hợp, thẩm định trên cơ sở tự chấm điểm là 56,80/62.5 điểm, xếp thứ 3/18 bộ; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 29,74/37,5 điểm, xếp thứ 8/18 bộ.
VIDEO
PHÓNG SỰ ẢNH
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang