QUỐC TẾ » Nghị viện các nước
Cập nhật 17:45 | 28/02/2017 (GMT+7)
.
Giám sát các văn bản dưới luật ở Nghị viện Ấn Độ
08:09 26/02/2017
Để giải quyết những vấn đề mang tính chất kỹ thuật, cụ thể hay trong trường hợp khẩn cấp, Nghị viện sẽ ủy quyền cho các cơ quan hành pháp ban hành văn bản quy phạm, gọi chung là văn bản dưới luật.
Giám sát các văn bản dưới luật ở Nghị viện Ấn Độ
08:09 26/02/2017
Nghị viện Ấn Độ có hệ thống ủy ban đồ sộ, đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau. Vì thế dễ hiễu là Nghị viện cũng có riêng một ủy ban cho mỗi viện có chức năng giám sát văn bản dưới luật.
Giám sát các văn bản dưới luật ở Nghị viện Ấn Độ
08:09 26/02/2017
Học tập từ truyền thống Nghị viện của Khối Thịnh vượng chung, Nghị viện Ấn Độ cũng có 3 hình thức giám sát đối với văn bản dưới luật.
Giám sát các văn bản dưới luật ở Nghị viện Ấn Độ
08:09 26/02/2017
Phải thừa nhận rằng công tác giám sát văn bản dưới luật của Nghị viện chưa bao giờ dễ dàng. Những thách thức đến từ chính bản chất của công tác này lẫn những thiếu sót trong hệ thống pháp luật Ấn Độ.
Nghị viện với quản lý nợ công
08:30 19/02/2017
Quản lý nợ công là quá trình thiết lập và thực hiện chiến lược quản lý nợ của Chính phủ, nhằm bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và cân đối kinh tế vĩ mô. Quá trình này khác so với chính sách tài khóa ở chỗ nếu như chính sách tài khóa xác định mức độ nợ công thì quản lý nợ công liên quan tới nhiều yếu tố như cơ cấu nợ, nguy cơ rủi ro từ thị trường… Trong quản lý nợ công, mỗi Chính phủ thường phải đối mặt với lựa chọn chính sách liên quan đến các mục tiêu quản lý nợ như khả năng chịu rủi ro, bảng cân đối ngân sách mà các nhà quản lý nợ cần phải có trách nhiệm, quản lý công nợ tiềm tàng và thiết lập cơ chế quản lý nợ công.
Nghị viện với quản lý nợ công
08:28 19/02/2017
Minh bạch là yếu tố quan trọng trong quản lý nợ công, đồng thời là công cụ thúc đẩy nâng cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm tài khóa. Do đó, cần tăng cường minh bạch hóa thông tin, số liệu về nợ công cũng như các chính sách, pháp luật có liên quan đến quản lý nợ công.
Nghị viện với quản lý nợ công
08:28 19/02/2017
Không phải lúc nào nợ công cao cũng ngay lập tức mang lại “kết cục” bi đát. Thực tế cho thấy, những cuộc khủng hoảng nợ công chỉ diễn ra khi Chính phủ của một quốc gia không thể trả nợ đúng hạn, cả gốc và lãi, nên phải tuyên bố quốc gia phá sản hoặc cầu cứu sự trợ giúp quốc tế. Vì thế, xác định ngưỡng nợ công an toàn là cần thiết nhằm quản lý nợ công hiệu quả.
Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghị viện
08:34 12/02/2017
Trong một thế giới phát triển không ngừng về khoa học và công nghệ tiên tiến, các nghị viện cũng không thể nằm ngoài xu thế đó. Những con số “biết nói” trong bản Báo cáo về nghị viện điện tử năm 2016 của IPU đã cho thấy tình hình thực tế ICT tại nhiều nghị viện cũng như những rào cản phải vượt qua để thúc đẩy chiến lược phát triển ICT của riêng mình.
Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghị viện
08:34 12/02/2017
Theo Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong, các nghị viện trên thế giới cần biết tận dụng sức mạnh của các công cụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). ICT phải được coi như “trợ lý” đắc lực trong các hoạt động nghị viện và là kênh quan trọng để giao tiếp với công chúng.
Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nghị viện
08:34 12/02/2017
Trong số nhiều lợi ích, việc sử dụng ICT tại các phòng họp toàn thể và ủy ban đã giúp cho hoạt động của nghị viện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang