QUỐC TẾ » Nghị viện các nước
Cập nhật 08:40 | 23/03/2017 (GMT+7)
.
Ngăn chặn xung đột lợi ích trong nghị viện
08:22 19/03/2017
Nghị sĩ là đại diện cho tiếng nói và lợi ích của nhân dân. Để thực hiện sứ mệnh này, nghị sĩ có trách nhiệm tham gia vào quá trình lập pháp và kiểm soát việc thực thi quyền lực của Chính phủ. Tuy nhiên, đôi khi, nghị sĩ cũng có thể nắm giữ những vị trí khác ngoài cơ quan lập pháp, như là chủ doanh nghiệp, luật sư, nhà giáo dục… và có những lợi ích ở bên ngoài, đặc biệt là lợi ích về tài chính. Vì vậy, việc ngăn chặn những lợi ích này tác động tới việc thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của nghị sĩ là rất quan trọng.
Ngăn chặn xung đột lợi ích trong nghị viện
08:19 19/03/2017
Ở các nước châu Âu, Nghị viện áp dụng nhiều biện pháp mang tính phòng ngừa, nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích trong cơ quan lập pháp.
Ngăn chặn xung đột lợi ích trong nghị viện
08:18 19/03/2017
Ở Nghị viện một số nước, ủy ban hoặc cơ quan đặc biệt được lập ra nhằm chịu trách nhiệm giám sát, cũng như phát hiện và điều tra xung đột lợi ích trong thực thi công vụ.
Ngăn chặn xung đột lợi ích trong nghị viện
08:16 19/03/2017
Nhiều Nghị viện trên thế giới đã đề ra những quy định nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, việc “lồng ghép” các quy định này trong tổng thể chính sách hay chiến lược chống tham nhũng lại được thực hiện khác nhau.
Sử dụng công nghệ số trong giao tiếp giữa người dân với Nghị viện
07:54 12/03/2017
Ngày nay, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, mối quan hệ giữa người dân với nghị viện đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Rất nhiều nghị viện và nghị sĩ trên thế giới đã tận dụng các công cụ số để giao tiếp, kết nối và tương tác trực tiếp với những cử tri đã bầu ra mình.
Sử dụng công nghệ số trong giao tiếp giữa người dân với Nghị viện
07:54 12/03/2017
Để hiểu rõ việc các nghị viện giao tiếp với người dân như thế nào, điều quan trọng nhất là phải hiểu được những mục đích mà các cơ quan lập pháp muốn làm cũng như các trở ngại trong quá trình thực hiện.
Sử dụng công nghệ số trong giao tiếp giữa người dân với Nghị viện
07:54 12/03/2017
Trong số những người sử dụng internet và các thiết bị điện tử thông minh, giới trẻ chiếm phần lớn. Vì vậy, việc tranh thủ được ý kiến và sự tham gia của họ vào các hoạt động của nghị viện rất quan trọng, bởi đây là thế hệ sung sức, có tư duy mới mẻ và nhạy bén với sự phát triển của thời cuộc.
Giám sát văn bản dưới luật tại Nghị viện Australia
08:50 05/03/2017
Nhận thức được tầm ảnh hưởng của văn bản dưới luật, Nghị viện Australia đã thiết lập hệ thống quy định ban hành và giám sát gắt gao đối với loại văn bản này. Chỉ cần lơ là thiếu tuân thủ, văn bản dưới luật có thể tự động mất hiệu lực ngay.
Giám sát văn bản dưới luật tại Nghị viện Australia
08:50 05/03/2017
Ở Australia, có hàng chục loại văn bản dưới luật. Mỗi năm, số văn bản dưới luật được ban hành nhiều gấp 4 lần số luật được Nghị viện thông qua. Đó là chưa kể đến các loại văn bản “gần mang tính luật lệ”.
Giám sát văn bản dưới luật tại Nghị viện Australia
08:49 05/03/2017
Theo truyền thống Nghị viện Anh, Nghị viện Australia cũng có ủy ban đảm trách nhiệm vụ giám sát văn bản dưới luật. Nhưng ủy ban này không đơn độc trong công tác của mình.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang