Chiều 22.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của QH đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Vĩnh Long.
BẠN ĐỌC VIẾT
Thiếu công khai, bất bình đẳng
Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Luật Phòng, chống rủi ro thiên tai năm 2013 và Nghị định 94/2014/NĐ-CP Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Qua 5 năm triển khai cho thấy, quá trình thu - chi còn bất bình đẳng nơi nộp nhận, nơi nộp, nơi không. Vận hành Quỹ còn thiếu tính công khai, minh bạch và thiếu hiệu quả.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
VIDEO
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
PHÓNG SỰ ẢNH
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang