KINH TẾ » Doanh nghiệp
Cập nhật 18:55 | 17/11/2018 (GMT+7)
.
19:28 10/11/2018
Sáng 10.11, Bộ Công thương đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các Tập đoàn, Tổng Công ty do bộ này làm chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
19:18 04/11/2018
Cục Hải quan Quảng Ngãi luôn hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn ngay từ khi các dự án bắt đầu triển khai đầu tư, chủ động tạo nguồn thu ngân sách.
Tọa đàm “Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về chiến lược biển”
19:18 30/10/2018
Qua nghiên cứu các văn kiện của Đảng mà mới nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phải khẳng định rằng ngành Dầu khí là bộ phận rất quan trọng của kinh tế biển. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, kinh tế biển ước tính sẽ chiếm 10% GDP của cả nước, và kinh tế của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển ước tính đạt được 65 - 70% GDP. Chỉ tiêu này thể hiện ngành Dầu khí là bộ phận quan trọng, có đóng góp vô cùng lớn vào việc thực hiện mục tiêu trên.
18:16 29/10/2018
Tại Hội nghị lần thứ 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X về Chiến lược biển đến năm 2020. Chiến lược biển đến năm 2020 xác định khai thác, chế biến dầu khí là một trong năm lĩnh vực ưu tiên phát triển. Tuy vậy, đóng góp của ngành Dầu khí vào kinh tế cả nước thời gian qua giảm rõ rệt.
18:13 29/10/2018
Dự án bắt đầu phát triển khí đầu tiên vào năm 1997, đến nay là 21 năm chúng ta vẫn chưa khai thác được. Tài nguyên có rồi nhưng chúng ta chưa thể triển khai để đưa vào khai thác, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan.
Tọa đàm “Ngành Dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển”
18:12 29/10/2018
Tọa đàm “Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển”
20:01 28/10/2018
Vai trò của công nghiệp hóa dầu, ngành Dầu khí có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy kinh tế quốc gia, không chỉ trong ngành mà thúc đẩy cả các ngành khác. Ngành Dầu khí có vai trò rõ nét là ngoài tác động kinh tế, xã hội còn có vai trò chiến lược về an ninh quốc phòng.
Tọa đàm “Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển”
20:01 28/10/2018
Tọa đàm "Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển"
20:01 28/10/2018
Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam với công suất chế biến là 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, đáp ứng từ 30 - 40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong cả nước. Đây cũng là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI.
Tọa đàm “Ngành dầu khí trong tầm nhìn mới về Chiến lược biển”
20:01 28/10/2018
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang