Cập nhật 07:45 | 27/08/2016 (GMT+7)
.
Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QH NGUYỄN THỊ KIM NGÂN tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Nam Định
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7 tháng đạt 5,62%
Theo đánh giá của các đại biểu tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVIII mặc dù còn gặp không ít những khó khăn, thách thức song kinh tế của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,62% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt gần 60% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,6%; thu NSNN ước đạt 1.046 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước...
Đổi mới chỉ đạo, điều hành kỳ họp
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp đánh giá công tác tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVI.
Sẽ làm rõ việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm
Trong tháng 9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP sẽ tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP Hà Nội từ năm 2011 đến nay.
Chuẩn bị giám sát về tinh giản biên chế
Theo kế hoạch của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, dự kiến trong tháng 9, HĐND TP sẽ tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016.
Thành lập đoàn giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội
Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ra Quyết định số 66/QĐ - HĐND thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT - XH năm 2016 theo Nghị quyết HĐND TP.
Quay trở lại đầu trang