Cập nhật 23:36 | 22/08/2019 (GMT+7)
.
Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của HĐND trước cử tri, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp của HĐND và các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương có nhiều đổi mới. Kinh nghiệm cho thấy, muốn tiếp tục truy vấn, đại biểu phải có sự chuẩn bị kỹ tư liệu, nội dung về vấn đề mình chất vấn cả về cơ sở pháp lý lẫn thực tiễn - đó là những bằng chứng thuyết phục để người trả lời chất vấn thấy được trách nhiệm của mình.
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Quảng Ninh: Thống nhất kế hoạch giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm
Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức họp thành lập đoàn giám sát; thống nhất kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Theo kế hoạch, chuyên đề giám sát này tập trung vào các nội dung quan trọng như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai; công tác tuyên tryền, vận động thực hiện các quy định bảo đảm ATTP; việc bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý; công tác thanh, kiểm tra, giám sát; kết quả thực hiện chính ...
Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng công tác thống kê
Trong 2 ngày 20 - 21.8, Đoàn ĐBQH thành phố đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thống kê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2017 tại huyện Chương Mỹ, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông - Vận tải; Y tế, Công an thành phố và Cục Thống kê thành phố.
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đạt chuẩn
Giám sát kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 3.6.2008 của QH Khóa XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị đơn vị trao đổi, làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách; đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh; xử lý vệ sinh môi trường tại bệnh viện; tiếp nhận, sử dụng nguồn xã hội hóa từ các tổ chức trong và ngoài nước; danh mục cần xã hội hóa trong thời ...
Họp bất thường xem xét, thông qua một số nghị quyết chuyên đề
HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 4 để bàn và thông qua một số nghị quyết chuyên đề. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện ...

 

Quay trở lại đầu trang