Cập nhật 21:12 | 03/03/2015 (GMT+7)
.
Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban HĐND, cần sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức HĐND và UBND theo hướng: tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho mỗi ban; quy định Trưởng các ban HĐND là thành viên Thường trực HĐND…
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Cao Bằng: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo đánh giá, năm 2014 Văn phòng đã thực hiện, tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; tổ chức 20 hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng luật, góp ý kiến vào 44 Dự thảo Luật; phục vụ 3 kỳ họp HĐND tỉnh và thông qua 31 nghị quyết; tham mưu giúp Đoàn ĐBQH, Thường trực và các ban HĐND giám sát, khảo sát hơn 23 cuộc ở các huyện, TP và sở, ngành; giúp Thường trực HĐND ...
Hậu Giang: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có nhiều đổi mới trong hoạt động
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động triển khai nhiệm vụ năm 2015. Theo đánh giá, năm 2014 Văn phòng đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, công tác tham mưu, phục vụ đạt nhiều kết quả quan trọng; đã tổ chức thực hiện hoàn thành 6/6 chỉ tiêu Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 đề ra; tham mưu phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trên các lĩnh vực: tham gia xây dựng luật, hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT, tiếp công dân, ...
TP Bảo Lộc, Lâm Đồng: Nên khuyến khích di dời các cơ sở SXKD có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Ban Pháp chế HĐND TP đã giám sát công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các xã, phường trên địa bàn. Thời gian qua, công tác bảo vệ và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được các xã, phường quan tâm; hàng năm các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; công tác thanh, kiểm tra được tăng cường. Từ năm 2012 - 2014, 10/11 xã, phường đã tiến hành 95 cuộc kiểm tra, phát hiện 91 trường hợp vi phạm, hòa giải 14 trường hợp, lập biên bản nhắc nhở ...
Hà Nội: Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi). Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật. Có ý kiến cho rằng, nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán Nhà nước nên giữ nguyên 7 năm như quy định của Luật hiện hành; trách nhiệm của Tổng kiểm toán được quy định tại khoản 2, Điều 13 đề nghị sửa đổi cho phù hợp với khoản 2 Điều 118 của Hiến pháp năm 2013. Có ý kiến đề nghị tại khoản 2, Điều 37 cần quy định rõ: đối với các ...
Phú Yên: Thông qua chương trình giám sát năm 2015
HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát và chương trình xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. Theo kế hoạch, năm 2015 Thường trực, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực KT - XH, QP - AN, nhất là những vấn đề quan trọng, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, HĐND sẽ tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của HĐND tỉnh về phát triển du ...
Quay trở lại đầu trang