Cập nhật 10:14 | 24/10/2016 (GMT+7)
.
Nhiều đại biểu đề nghị cần thống nhất và tăng cường phối hợp trong công tác bồi dưỡng năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử; đồng thời có cơ chế đánh giá, khen thưởng hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH.
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Nghệ An: Khắc phục tình trạng có khen, chậm thưởng
Tiếp tục đợt giám sát về công tác thi đua - khen thưởng, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc tại Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh, Sở Nội vụ.
H. Bù Đăng, Bình Phước: Xử lý nghiêm tranh chấp, lấn chiếm đất
Ban Dân tộc HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tại Phòng Dân tộc và Phòng TN - MT.
Quay trở lại đầu trang