Cập nhật 22:39 | 03/12/2016 (GMT+7)
.
Tác động của hội nghị Thường trực HĐND các khu vực không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cần tiếp tục có những cải tiến về nội dung và cách thức tổ chức, nhất là việc xây dựng kết luận Hội nghị, phân tích, làm rõ những chủ đề trao đổi, kết quả đạt được, tồn tại cần khắc phục cũng như kinh nghiệm, cách làm hay; nêu rõ các kiến nghị với QH, UBTVQH, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.
TIN HOẠT ĐỘNG HĐND
Sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XIII
Thường trực HĐND tỉnh đã họp để rà soát các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XIII, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc.
Quay trở lại đầu trang