CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG PHAN THANH BÌNH
(ĐBND Xuân Mậu Tuất) - Bàn về giáo dục - đào tạo, lĩnh vực luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước, là chủ đề gần như chưa bao giờ vắng bóng trên nghị trường Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng PHAN THANH BÌNH cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đang làm từng bước để hình thành báo cáo đánh giá độc lập hàng năm về ngành giáo dục - đào tạo. Đây là hoạt động được ví như góp từng viên đá để xây nên ngôi nhà, cùng vun đắp thêm niềm tin cho công cuộc đổi mới giáo dục.

BẠN ĐỌC VIẾT
Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.
 

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang