Dự án Luật Quy hoạch:
Trong số 27 ĐBQH phát biểu tại phiên họp sáng qua của QH đã có khá nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về tính khả thi của dự án Luật Quy hoạch. Quyết liệt đổi mới tư duy và phương pháp quy hoạch là đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Nhưng, sẽ thật khó để QH yên tâm biểu quyết thông qua khi mà chính các ĐBQH cũng chưa thấu suốt được những điểm đổi mới, đột phá này sẽ được triển khai như thế nào…

BẠN ĐỌC VIẾT
Gánh nặng chi phí kiểm tra, lấy mẫu
Thông tư số 286/2016/ TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là một trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp thì mức thu này không đúng nguyên tắc lấy thu bù chi.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang