Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình QH tại Kỳ họp thứ Năm đã mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài nhà nước và quy định thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng. Nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc thận trọng để thu hẹp phạm vi thanh tra về phòng, chống tham nhũng đối với khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời, quy định chặt chẽ về căn cứ, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra để tránh lạm dụng, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp.

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang