Sáng 18.8, tại TP Hạ Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Quảng Ninh và kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.
BẠN ĐỌC VIẾT
Đừng hình thức
Đánh giá tác động của chính sách trước khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một quy định tiến bộ của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Nghị định số 34/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn 3 năm thực hiện các văn bản trên cho thấy quy định này bị bó hẹp trong mối quan hệ với nguồn chi dùng cho hoạt động xây dựng, ban hành văn bản và những khái niệm chuyên ngành, khó thực hiện.
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang