Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2018
Sáng 17.8, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức Hội nghị Công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) 2018. Đây là lần đầu tiên, báo cáo này được công bố. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính cho rằng, điều này đặc biệt quan trọng để làm cơ sở phục vụ việc đánh giá tính hiệu quả của các nỗ lực cải cách trong các năm tiếp theo, mà nếu làm tốt, tiền “lót tay” sẽ giảm.

BẠN ĐỌC VIẾT
Trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số
Những năm qua, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư, ưu tiên cho người dân tộc thiểu số (DTTS) nhưng nhìn chung đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… còn có chính sách về trợ giúp pháp lý cho người DTTS.
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang