Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương TRẦN VĂN TÚY, lấy phiếu tín nhiệm là việc hệ trọng nhưng cũng rất nhạy cảm. Lá phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm không chỉ là trách nhiệm của đại biểu đối với người được lấy phiếu, mà còn chứa đựng sức nặng của niềm tin mà cử tri đã trao gửi. Với kinh nghiệm được rút ra từ hai lần lấy phiếu trước đây, cùng với nguyên tắc dân chủ, công khai trong hoạt động của QH, tin rằng các ĐBQH sẽ thể hiện bản lĩnh, sự công tâm, sáng suốt nhất đối với mỗi lá phiếu tín nhiệm.

BẠN ĐỌC VIẾT
Chậm ban hành hướng dẫn, doanh nghiệp chịu thiệt
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực từ 1.1.2018) quy định, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuy nhiên, đến nay, nghị định hướng dẫn về vấn đề này chưa được ban hành, nên từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư không được xem xét, quyết định việc sử dụng tài sản công để thanh toán dự án BT.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang