Đề xuất phương án tổ chức trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.8, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Thường trực các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Tiểu ban Nội dung đã báo cáo các nội dung về việc tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm “Bộ Tư pháp Việt Nam 75 năm xây dựng và phát triển”; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; Giá trị và thực tiến vận dụng ở Việt Nam”; Xây dựng phim tư liệu 75 năm ngành Tư pháp… cũng như đề xuất phương án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V theo hình thức trực tuyến nếu tình hình đại dịch Covid -19 kéo dài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các Tiểu ban có báo cáo cụ thể để thông tin rõ tiến độ, kết quả triển khai tất cả hoạt động trình Lãnh đạo Bộ; rà soát kỹ lưỡng hoạt động đề xuất khen thưởng, thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trừ hoạt động văn hoá - thể thao đang tạm hoãn lại, Thứ trưởng yêu cầu việc triển khai các hoạt động theo Kế hoạch nhưng phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; cân nhắc quy mô, thời gian tổ chức hợp lý; đẩy mạnh công tác truyền thông, cập nhật thông tin lên chuyên trang 75 năm của ngành.

Đối với phương án tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến, khi xây dựng kịch bản cần chú ý tới thành phần tham dự ở điểm cầu trung ương, địa phương theo hướng thu gọn để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Tin và ảnh: Đình Khoa